() -

/ Kalendář / Neděle - pracovní listy / Cyklus B - mezidobí

Cyklus B - mezidobí

5. 2. 2024, AKr, GaS, Lenka Jeřábková (Foto: freepik.com)

6. ned./mezidobí B - Ty máš moc mě uzdravit!

6. ned./mezidobí B - Ty máš moc mě uzdravit!

Za Ježíšem přišel malomocný člověk a úpěnlivě ho prosil: „Ty máš moc mě uzdravit, jestli chceš. Prosím tě, uzdrav mě.“ Pánu Ježíši bylo malomocného líto, a proto mu řekl: „Chci, buď zase zdravý.“

29. 1. 2024, AB, AKr, GaS, Lenka Jeřábková (Foto: Pixabay.com)

podávání ruky

5. neděle/mez/B - "Vzal ji za ruku a ihned se uzdravila!"

Když Ježíš skončil svou řeč v synagóze, šel do domu Šimona a Ondřeje. Jejich příbuzná byla nemocná. Pán Ježíš ji vzal za ruku a pomohl jí vstát. Hned se uzdravila a všechny obsluhovala. 

21. 1. 2024, AKr, GaS, Lenka Jeřábková (Foto: freepik.com)

4. ned./mezidobí B - Ježíšova moc

4. ned./mezidobí B - Ježíšova moc

Ježíš přišel do Kafarnaum a v sobotu tam učil v synagóze. Lidé žasli a způsob jeho řeči na ně velmi zapůsobil. „Má zvláštní moc,“ šeptali si. „Moc od Boha.“

16. 1. 2024, AB, AKr, GaS, Lenka Jeřábková (Foto: Z cyklu filmů The Chosen)

Obrázek z cyklu The Chosen, povolání rybářů

3. ned./mezidobí B - "Pojďte za mnou!"

Jednou šel Ježíš po břehu moře. Najednou uviděl u vody dva rybáře. Byli to bratři, Petr a Ondřej. Zrovna házeli do vody síť na chytání ryb. Pán Ježíš jim řekl: „Nechte ryby a pojďte za mnou.“ Oni hned všeho nechali a šli za Pánem Ježíšem.

11. 1. 2024, AKr, GaS, Lenka Jeřábková

2. ned./mezidobí B - Jan Křtitel pohlédl na Ježíše

2. ned./mezidobí B - Jan Křtitel pohlédl na Ježíše

Jednoho dne procházel Ježíš okolo skupiny lidí. Uprostřed nich stál Jan Křtitel a poučoval je o brzkém příchodu Spasitele. Když Jan zpozoroval, že Ježíš jde kolem, zvolal...

27. 10. 2023

Foto: Pixabay.com

Slavnost Všech svatých (1. 11.)

Stromy opadaly, často prší a sluníčko se ukáže zřídka. Přichází nejtemnější roční čas. Příroda vypadá šedivě, jako by zestárla a ustával v ní život. I lidé cítí víc než jindy, že na světě je také smrt. Někdy je proto zmáhá smutek. Čím ho zahnat?

17. 11. 2021, AKr, Alena Brožová, GaS, Lenka Jeřábková

Slavnost Ježíše Krista Krále - B - "Mé království není z tohoto světa"

Slavnost Ježíše Krista Krále - B - "Mé království není z tohoto světa"

Když chtěli židé Ježíše ukřižovat, přivedli ho k Pilátovi. Pilát se ho zeptal: „Ty jsi král židů?“ Pán Ježíš mu na to řekl „Moje království není z tohoto světa."

9. 11. 2021, AKr, GaS, Lenka Jeřábková

33. ned. v mezidobí - B - Konec světa?

33. ned. v mezidobí - B - Konec světa?

Jednou Ježíš vyprávěl učedníkům o tom, jaké to bude na konci světa, až podruhé přijde z nebe. Řekl jim: „V tu dobu se zatmí slunce a měsíc přestane svítit. Tehdy mě lidé uvidí, jak přicházím s velikou mocí a slávou. 

4. 11. 2021, AKr, GaS, Lenka Jeřábková

32. neděle v mezidobí - B - "Dala všechno, co měla..."

32. neděle v mezidobí - B - "Dala všechno, co měla..."

Jednou se Ježíš posadil se svými učedníky naproti chrámové pokladnici. Díval se, jak lidé dávají do pokladnice peníze. Přišlo tam mnoho bohatých lidí a dávali mnoho peněz. Přišla také jedna chudá žena...

26. 10. 2021, AKr, GaS, Lenka Jeřábková

31. neděle v mezidobí - B - Které přikázání je nejdůležitější?

31. neděle v mezidobí - B - Které přikázání je nejdůležitější?

Jednoho dne přišel jeden z učitelů k Ježíšovi a zeptal se ho: „Které přikázání je nejdůležitější ze všech?“

18. 10. 2021, AKr, DUHA, GaS

30. neděle v mez. - B - Světový den misií

30. neděle v mez. - B - Světový den misií

Na 24. října připadá oslava Světového dne misií. Kromě nedělního evangelia pokoušíme zprostředkovat i střípky k této události, se svolením převzaté z časopisu DUHA. Že neznáte tento časopis? Určitě stojí za to si ho prolistovat nebo předplatit. V aktuálním čísle se Duha věnuje tématům jako např. Jak se žije v Guyaně a na Filipínách nebo v Papui Nové Guinei a v Malawi.

12. 10. 2021, AKr, GaS, Lenka Jeřábková

29. ne/mez. - B - "Já jsem nepřišel na svět proto, abych si od vás nechal sloužit"

29. ne/mez. - B - "Já jsem nepřišel na svět proto, abych si od vás nechal sloužit"

Ježíš zavolal všechny učedníky a řekl jim: „Vy dobře víte, jak králové tvrdě vládnou. U vás tomu ale musí být jinak. Kdo chce být mezi vámi první, ať je vaším služebníkem. Vždyť ani já jsem nepřišel na svět proto, abych si od vás nechal sloužit. Naopak já sloužím vám a položím za vás svůj život.“

5. 10. 2021, AKr, GaS, Lenka Jeřábková

Mabel Amber, Pixabay

28. neděle v mez. - B - "Bohatí a Boží království"

Když se jednou chystal Pán Ježíš na cestu, přiběhl k němu nějaký člověk, poklekl před ním a ptal se ho: „Mistře, co musím dělat, abych mohl přijít do nebe?“

29. 9. 2021, AKr, GaS, Lenka Jeřábková

27. neděle v mezidobí - B - Nebe patří dětem!

27. neděle v mezidobí - B - Nebe patří dětem!

Když Ježíš mluvil k lidem, přicházely k němu maminky se svými dětmi. Prosily Pána Ježíše, aby dětem požehnal. Učedníci jim to ale zakazovali a odháněli je. Když to Pán Ježíš viděl, mrzelo ho to a řekl učedníkům: „Nechte děti, ať ke mně přicházejí, nebraňte jim. Jim totiž patří nebeské království."

20. 9. 2021, AKr, GaS, Lenka Jeřábková

26. neděle v mez.(B) - Ruce, nohy i oči máme používat k dobrému

26. neděle v mez.(B) - Ruce, nohy i oči máme používat k dobrému

Pán Ježíš řekl učedníkům: „Hřích je velká špatnost. Kdo by kohokoli naváděl ke hříchu, pro toho by bylo lépe, kdyby vůbec nežil. Když tě ke špatnosti svádí tvá ruka, usekni ji! Je lepší přijít do nebe jen s jednou rukou, než s oběma rukama přijít do pekla.

15. 9. 2021, AKr, GaS

25. ned. v mezidobí - B -„Kdo chce být první, ať je ze všech poslední"

25. ned. v mezidobí - B -„Kdo chce být první, ať je ze všech poslední"

Když Ježíš procházel Galilejí, chtěl být s učedníky sám. Říkal jim totiž o tom, že ho lidé zavřou, zabijí, ale že po třech dnech vstane z mrtvých. Učedníci tomu ale nerozuměli. Báli se ho však zeptat.

6. 9. 2021, AKr, GaS

24. neděle v mezidobí - B - Nemysli jen na sebe!

24. neděle v mezidobí - B - Nemysli jen na sebe!

Jednou se Pán Ježíš zeptal svých učedníků: „Co si o mně lidé myslí? Kdo podle nich jsem?“ Učedníci mu odpověděli: „Někteří si myslí, že jsi Jan Křtitel, jiní, že jsi Eliáš, nebo někdo z proroků.“ Pán Ježíš se jich znovu zeptal: „A co si o mně myslíte vy?“

30. 8. 2021, AKr, GaS

23. neděle v mezidobí - B - Uzdravení hluchoněmého

23. neděle v mezidobí - B - Uzdravení hluchoněmého

Když šel Pán Ježíš ke Galilejskému moři, přivedli k němu hluchoněmého člověka. Prosili Pána Ježíše, aby na něho vložil ruku a uzdravil ho.

24. 8. 2021, AKr, GaS, ima

22. neděle v mezidobí, cyklus B / Baterka ve tmě

22. neděle v mezidobí, cyklus B / Baterka ve tmě

Zabloudil jste někdo v noci lese? Co v takové situaci pomůže? Možná baterka a určitě navigace GPS...

17. 8. 2021, AKr, GaS, Lenka Jeřábková

21. neděle v mezidobí - B - Pane, ke komu bychom šli?

21. neděle v mezidobí - B - Pane, ke komu bychom šli?

Když lidé slyšeli, jak Pán Ježíš mluví o svém těle jako o pokrmu a své krvi jako o nápoji, nemohli to pochopit. Říkali si: „To je divná řeč! Kdo to má poslouchat?“

Sv. Vojtěch - 23.4.

Sv. Vojtěch - 23.4.
(18. 4. 2024) Svatý Vojtěch byl český biskup, zakladatel kláštera benediktinů v Praze Břevnově a mučedník pro víru. Zemřel roku…

Podpořte jedinečné poutní místo Lomec

Podpořte jedinečné poutní místo Lomec
(12. 4. 2024) Malé a jedinečné poutní místo Lomec (lomec.cz) se nachází nedaleko jihočeských Vodňan uprostřed lesa. 

Objednejte si odběr novinek

Objednejte si odběr novinek
(11. 4. 2024) Z našeho webu deti.vira si můžete objednat newsletter s novinkami, který budeme rozesílat jednou měsíčně. Neunikne…

Astronaut, kosmonaut - omalovánka a bludiště

Astronaut, kosmonaut - omalovánka a bludiště
(10. 4. 2024) 12. dubna se připomíná Mezinárodní den kosmonautiky. A víte proč? Protože právě 12. dubna 1961 vzlétl první…

Aktualizováno

Dokresli čáry podle předlohy - cvičení grafomotoriky (12.4.2024, 10:50)

Dokresli čáry podle předlohy - cvičení grafomotoriky
Zvířátka z Noemovy archy nám utekla. Dokresli čáry podle předlohy, abys zjistil, kudy zvířata běžela. Tím si uvolníš...

Ježíš - "dobrý záchranář" - dobrý pastýř! (12.4.2024, 10:49)

Ježíš - "dobrý záchranář" - dobrý pastýř!
Ahoj děti. Blíží se nám tzv. Neděle Dobrého pastýře (4. neděle velikonoční). Možná trochu nechápete, proč je Pán Ježíš...