() -

/ Kalendář / Neděle - pracovní listy / Cyklus B - mezidobí

Cyklus B - mezidobí

26. 7. 2021, AKr, GaS

18. neděle v mez. - B - "Já jsem chléb života, kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět!"

18. neděle v mez. - B - "Já jsem chléb života, kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět!"

Když zástup viděl, že ani Ježíš, ani jeho učedníci nejsou na břehu, nasedali do člunů, přijeli do Kafarnaa a hledali ho. 

19. 7. 2021, AKr, GaS

17. neděle v mezidobí - B - Rozmnožení chlebů a ryb

17. neděle v mezidobí - B - Rozmnožení chlebů a ryb

Ježíš šel se svými učedníky na druhou stranu Galilejského moře. Šlo s nimi také mnoho dalších lidí. Pán Ježíš vystoupil na horu a tam se posadil. Když viděl, kolik lidí k němu přichází, zeptal se Filipa: „Kde nakoupíme chleba, aby se ti lidé najedli?“

13. 7. 2021, AKr, GaS

16. neděle v mezidobí - B - Pojďme na opuštěné místo...

16. neděle v mezidobí - B - Pojďme na opuštěné místo...

Když se učedníci vrátili z cesty, na kterou je Pán Ježíš poslal, vyprávěli mu, co všechno dělali. Bylo u toho ale mnoho lidí, a proto Pán Ježíš řekl učedníkům: „Pojďte někam na opuštěné místo a trochu si odpočiňte.“

6. 7. 2021, AKr, GaS

15. neděle v mezidobí - B - Rozeslání učedníků

15. neděle v mezidobí - B - Rozeslání učedníků

Jednou si Pán Ježíš zavolal svých dvanáct učedníků a začal je posílat po dvojicích mezi lidi, aby jim říkali o Božím království. 

30. 6. 2021, GaS

14. neděle v mezidobí - B - "Nikdo není doma prorokem"

14. neděle v mezidobí - B - "Nikdo není doma prorokem"

Jednou Pán Ježíš přišel se svými učedníky do města, kde vyrůstal. V sobotu tam začal učit v synagóze. Hodně lidí ho poslouchalo, velmi se divili a říkali: „Vždyť je to ten tesař, syn Marie a příbuzný Jakuba, Josefa a Šimona. Kde se to u něho vzalo? Vždyť mluví tak moudře! A dělá takové zázraky!“

24. 6. 2021

13. neděle v mez. - B - Uzdravení Jairovy dcery

13. neděle v mez. - B - Uzdravení Jairovy dcery

K Ježíšovi přišel muž jménem Jairos, padl mu k nohám a snažně ho prosil: „Moje dceruška umírá. Pojď, vlož na ni ruce, aby byla zachráněna a žila.“

17. 6. 2021, AKr, GaS, Lenka Jeřábková

12. neděle v mezidobí - B - Ježíš, vládce nad bouří

12. neděle v mezidobí - B - Ježíš, vládce nad bouří

Jednoho dne večer vybídl Pán Ježíš své učedníky: „Přeplavme se na druhý břeh!“ Vydali se tedy na cestu. Také jiné lodi jely s nimi. Tu se strhla velká větrná bouře.

9. 6. 2021, AKr, GaS, Lenka Jeřábková

11. neděle mezidobí - B - Hořčičné zrnko

11. neděle mezidobí - B - Hořčičné zrnko

Ježíš vyprávěl lidem příběhy o Božím království: „Boží království je, jako když člověk zaseje do země semínko. Ať potom ten člověk spí nebo je vzhůru, ve dne i v noci, semínko klíčí a roste, on ani neví jak.

1. 6. 2021, AKr, GaS

10. neděle mezidobí - B - „Každý, kdo plní vůli Boží, je můj bratr i sestra i matka.“

10. neděle mezidobí - B - „Každý, kdo plní vůli Boží, je můj bratr i sestra i matka.“

Někteří lidé o Ježíšovi tvrdili, že se pomátl na rozumu. Proto za ním přišla jeho matka s příbuznými. Zůstali stát venku a dali si ho zavolat. Kolem sedělo plno lidí. Řekli mu: „Tvoje matka a tvoji příbuzní se venku po tobě ptají!“ 

25. 5. 2021, AB, AKr, BlaSi, GaS

Nejsvětější Trojice - B - "Nebojte se, já budu s vámi až do konce světa!"

Nejsvětější Trojice - B - "Nebojte se, já budu s vámi až do konce světa!"

"Křtěte tyto nové učedníky ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. A nebojte se, neboť já budu všude s vámi až do konce světa.“

8. 2. 2021, AKr, GaS, Lenka Jeřábková

6. neděle v mezidobí - B - "Chci! Buď zase zdravý!"

6. neděle v mezidobí - B - "Chci! Buď zase zdravý!"

Za  Ježíšem přišel jeden malomocný člověk a na kolenou ho prosil: „Ty máš moc mě uzdravit, jestli chceš. Prosím tě, uzdrav mě.“ Pánu Ježíši bylo malomocného líto, a proto mu řekl: „Chci, buď zase zdravý.“

1. 2. 2021, AB, AKr, GaS, Lenka Jeřábková

5. neděle v mezidobí - B - "Vzal ji za ruku a ihned se uzdravila!"

5. neděle v mezidobí - B - "Vzal ji za ruku a ihned se uzdravila!"

Když Pán Ježíš skončil svou řeč v synagóze, šel do domu Šimona a Ondřeje. Jejich příbuzná byla nemocná. Pán Ježíš ji vzal za ruku a pomohl jí vstát. Hned se uzdravila a všechny obsluhovala. 

25. 1. 2021, AKr, GaS, Lenka Jeřábková

4. neděle v mezidobí - B - Ježíšova moc

4. neděle v mezidobí - B - Ježíšova moc

Když byl Pán Ježíš ve městě Kafarnaum, přišel v sobotu do synagógy a tam mluvil k lidem. Všichni byli velmi překvapeni, protože nic takového ještě neslyšeli. Byl tam také člověk posedlý zlým duchem.

18. 1. 2021, AB, AKr, GaS

3. neděle v mezidobí - B - "Pojďte za mnou!"

3. neděle v mezidobí - B - "Pojďte za mnou!"

Jednou šel Ježíš po břehu moře. Najednou uviděl u vody dva rybáře. Byli to bratři, Petr a Ondřej. Zrovna házeli do vody síť na chytání ryb. Pán Ježíš jim řekl: „Nechte ryby a pojďte za mnou.“ Oni hned všeho nechali a šli za Pánem Ježíšem.

11. 1. 2021, AKr, GaS, Lenka Jeřábková

2. neděle v mezidobí - B - "Mistře, kde bydlíš?"

2. neděle v mezidobí - B - "Mistře, kde bydlíš?"

Tato událost se přihodila, když ještě Ježíš žil v Nazaretě a teprve začínal hledat své učedníky. Jednoho dne procházel  okolo skupiny lidí. Uprostřed těchto lidí stál Jan Křtitel a poučoval je o brzkém příchodu Spasitele. Když Jan zpozoroval, že Ježíš jde kolem nich zcela sám, zvolal: „Hle, Beránek Boží!“

27. 10. 2020

Slavnost Všech svatých (1. 11.)

Slavnost Všech svatých (1. 11.)

Stromy opadaly, často prší a sluníčko se ukáže zřídka. Přichází nejtemnější roční čas. Příroda vypadá šedivě, jako by zestárla a ustával v ní život. I lidé cítí víc než jindy, že na světě je také smrt. Někdy je proto zmáhá smutek. Čím ho zahnat?

19. 11. 2018, GaS

Slavnost Ježíše Krista Krále, cyklus B

Slavnost Ježíše Krista Krále, cyklus B

- námět na dětskou nedělní katechezi Když chtěli židé Pána Ježíše ukřižovat, přivedli ho k Pilátovi. Pilát se ho zeptal: „Ty jsi král židů?“ Pán Ježíš mu na to řekl „Moje království není z tohoto světa."

12. 11. 2018, GaS

33. neděle v mezidobí, cyklus B

33. neděle v mezidobí, cyklus B

- námět na dětskou nedělní katecheziJednou Pán Ježíš vyprávěl učedníkům o tom, jaké to bude na konci světa, až podruhé přijde z nebe.

5. 11. 2018, GaS

32. neděle v mezidobí, cyklus B

32. neděle v mezidobí, cyklus B

- námět na dětskou nedělní katecheziJednou se Pán Ježíš posadil se svými učedníky naproti chrámové pokladnici. Díval se, jak lidé dávají do pokladnice peníze. Přišlo tam mnoho bohatých lidí a dávali mnoho peněz. Přišla také jedna chudá žena a dala jen dvě drobné mince. Asi jako pár halířů.

29. 10. 2018, GaS

31. neděle v mezidobí, cyklus B

31. neděle v mezidobí, cyklus B

- námět na dětskou nedělní katecheziJednoho dne přišel jeden z učitelů Zákona k Ježíšovi a zeptal se ho: „Které přikázání je nejdůležitější ze všech?“

Historické automobily Aero - výstava. Tip na výlet.

Historické automobily Aero - výstava. Tip na výlet.
(28. 7. 2021) Milé děti, na tomto webu se některým z vás líbily omalovánky starých (historických) automobilů - veteránů. Nabízíme vám…

Léto a prázdniny jsou tady!

Léto a prázdniny jsou tady!
(1. 7. 2021) Nabízíme vám několik aktivit a přejeme krásné letní prázniny!

Cyril a Metoděj (5.7.)

Cyril a Metoděj (5.7.)
(30. 6. 2021) Vždy 5.7. si připomínáme příchod bratří Cyrila a Metoděje, kterří přinesli do naší země evangelium - dobrou zprávu…

Petr a Pavel (29.6.)

Petr a Pavel (29.6.)
(25. 6. 2021) Každý rok si 29. června připomínáme dva důležité apoštoly -Petra a Pavla, kteří zvěstovali světu, že Bůh miluje každého…

Narození sv. Jana Křtitele 24.6.

Narození sv. Jana Křtitele 24.6.
(17. 6. 2021) Bůh poslal Jana, aby nám řekl něco důležitého: "Přestaňte od Boha utíkat, a radši utíkejte k němu!"

Trojice - tři bohové?

Trojice - tři bohové?
(24. 5. 2021) Týden po Letnicích (neboli Slavnosti seslání Ducha svatého) je slavnost Nejsvětější Trojice...

Aktualizováno

veterán, historické dílo (28.7.2021, 12:07)

veterán, historické dílo, vozidlo

Podklady a nápady pro křesťanský tábor (28.7.2021, 12:02)

Podklady a nápady pro křesťanský tábor
Na podkladě obrázků z dobříšské farnosti byly redakcí deti.vira připraveny dětské pracovní listy, ve kterých se děti...