() -

/ Kalendář / Neděle - pracovní listy / Cyklus B - mezidobí

Cyklus B - mezidobí

27. 10. 2021

Slavnost Všech svatých (1. 11.)

Slavnost Všech svatých (1. 11.)

Stromy opadaly, často prší a sluníčko se ukáže zřídka. Přichází nejtemnější roční čas. Příroda vypadá šedivě, jako by zestárla a ustával v ní život. I lidé cítí víc než jindy, že na světě je také smrt. Někdy je proto zmáhá smutek. Čím ho zahnat?

18. 10. 2021, AKr, DUHA, GaS

30. neděle v mez. - B - Světový den misií

30. neděle v mez. - B - Světový den misií

Na 24. října připadá oslava Světového dne misií. Kromě nedělního evangelia pokoušíme zprostředkovat i střípky k této události, se svolením převzaté z časopisu DUHA. Že neznáte tento časopis? Určitě stojí za to si ho prolistovat nebo předplatit. V aktuálním čísle se Duha věnuje tématům jako např. Jak se žije v Guyaně a na Filipínách nebo v Papui Nové Guinei a v Malawi.

12. 10. 2021, AKr, GaS, Lenka Jeřábková

29. ne/mez. - B - "Já jsem nepřišel na svět proto, abych si od vás nechal sloužit"

29. ne/mez. - B - "Já jsem nepřišel na svět proto, abych si od vás nechal sloužit"

Ježíš zavolal všechny učedníky a řekl jim: „Vy dobře víte, jak králové tvrdě vládnou. U vás tomu ale musí být jinak. Kdo chce být mezi vámi první, ať je vaším služebníkem. Vždyť ani já jsem nepřišel na svět proto, abych si od vás nechal sloužit. Naopak já sloužím vám a položím za vás svůj život.“

5. 10. 2021, AKr, GaS, Lenka Jeřábková

Mabel Amber, Pixabay

28. neděle v mez. - B - "Bohatí a Boží království"

Když se jednou chystal Pán Ježíš na cestu, přiběhl k němu nějaký člověk, poklekl před ním a ptal se ho: „Mistře, co musím dělat, abych mohl přijít do nebe?“

29. 9. 2021, AKr, GaS, Lenka Jeřábková

27. neděle v mezidobí - B - Nebe patří dětem!

27. neděle v mezidobí - B - Nebe patří dětem!

Když Ježíš mluvil k lidem, přicházely k němu maminky se svými dětmi. Prosily Pána Ježíše, aby dětem požehnal. Učedníci jim to ale zakazovali a odháněli je. Když to Pán Ježíš viděl, mrzelo ho to a řekl učedníkům: „Nechte děti, ať ke mně přicházejí, nebraňte jim. Jim totiž patří nebeské království."

20. 9. 2021, AKr, GaS, Lenka Jeřábková

26. neděle v mez.(B) - Ruce, nohy i oči máme používat k dobrému

26. neděle v mez.(B) - Ruce, nohy i oči máme používat k dobrému

Pán Ježíš řekl učedníkům: „Hřích je velká špatnost. Kdo by kohokoli naváděl ke hříchu, pro toho by bylo lépe, kdyby vůbec nežil. Když tě ke špatnosti svádí tvá ruka, usekni ji! Je lepší přijít do nebe jen s jednou rukou, než s oběma rukama přijít do pekla.

15. 9. 2021, AKr, GaS

25. ned. v mezidobí - B -„Kdo chce být první, ať je ze všech poslední"

25. ned. v mezidobí - B -„Kdo chce být první, ať je ze všech poslední"

Když Ježíš procházel Galilejí, chtěl být s učedníky sám. Říkal jim totiž o tom, že ho lidé zavřou, zabijí, ale že po třech dnech vstane z mrtvých. Učedníci tomu ale nerozuměli. Báli se ho však zeptat.

6. 9. 2021, AKr, GaS

24. neděle v mezidobí - B - Nemysli jen na sebe!

24. neděle v mezidobí - B - Nemysli jen na sebe!

Jednou se Pán Ježíš zeptal svých učedníků: „Co si o mně lidé myslí? Kdo podle nich jsem?“ Učedníci mu odpověděli: „Někteří si myslí, že jsi Jan Křtitel, jiní, že jsi Eliáš, nebo někdo z proroků.“ Pán Ježíš se jich znovu zeptal: „A co si o mně myslíte vy?“

30. 8. 2021, AKr, GaS

23. neděle v mezidobí - B - Uzdravení hluchoněmého

23. neděle v mezidobí - B - Uzdravení hluchoněmého

Když šel Pán Ježíš ke Galilejskému moři, přivedli k němu hluchoněmého člověka. Prosili Pána Ježíše, aby na něho vložil ruku a uzdravil ho.

24. 8. 2021, AKr, GaS, ima

22. neděle v mezidobí, cyklus B / Baterka ve tmě

22. neděle v mezidobí, cyklus B / Baterka ve tmě

Zabloudil jste někdo v noci lese? Co v takové situaci pomůže? Možná baterka a určitě navigace GPS...

17. 8. 2021, AKr, GaS, Lenka Jeřábková

21. neděle v mezidobí - B - Pane, ke komu bychom šli?

21. neděle v mezidobí - B - Pane, ke komu bychom šli?

Když lidé slyšeli, jak Pán Ježíš mluví o svém těle jako o pokrmu a své krvi jako o nápoji, nemohli to pochopit. Říkali si: „To je divná řeč! Kdo to má poslouchat?“

9. 8. 2021, AKr, GaS

20. neděle v mez. - B - Kdo bude jíst mé tělo, bude živý navždy!

20. neděle v mez. - B - Kdo bude jíst mé tělo, bude živý navždy!

Pán Ježíš řekl lidem, kteří byli kolem: „Já jsem živý chléb, který přišel z nebe. Kdo bude jíst tento chléb, bude žít navěky.“ Lidé tomu ale nerozuměli a říkali si: „Jak nám může dát jíst svoje tělo?“

3. 8. 2021, AKr, GaS

19. neděle v mez. - B - Chléb, který já dám, je mé tělo...

19. neděle v mez. - B - Chléb, který já dám, je mé tělo...

Ježíš řekl: „Já jsem chléb, který sestoupil z nebe.“ Lidem se to ale vůbec nelíbilo a říkali si: „Copak to není Ježíš, syn Josefův?

26. 7. 2021, AKr, GaS

18. neděle v mez. - B - "Já jsem chléb života, kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět!"

18. neděle v mez. - B - "Já jsem chléb života, kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět!"

Když zástup viděl, že ani Ježíš, ani jeho učedníci nejsou na břehu, nasedali do člunů, přijeli do Kafarnaa a hledali ho. 

19. 7. 2021, AKr, GaS

17. neděle v mezidobí - B - Rozmnožení chlebů a ryb

17. neděle v mezidobí - B - Rozmnožení chlebů a ryb

Ježíš šel se svými učedníky na druhou stranu Galilejského moře. Šlo s nimi také mnoho dalších lidí. Pán Ježíš vystoupil na horu a tam se posadil. Když viděl, kolik lidí k němu přichází, zeptal se Filipa: „Kde nakoupíme chleba, aby se ti lidé najedli?“

13. 7. 2021, AKr, GaS

16. neděle v mezidobí - B - Pojďme na opuštěné místo...

16. neděle v mezidobí - B - Pojďme na opuštěné místo...

Když se učedníci vrátili z cesty, na kterou je Pán Ježíš poslal, vyprávěli mu, co všechno dělali. Bylo u toho ale mnoho lidí, a proto Pán Ježíš řekl učedníkům: „Pojďte někam na opuštěné místo a trochu si odpočiňte.“

6. 7. 2021, AKr, GaS

15. neděle v mezidobí - B - Rozeslání učedníků

15. neděle v mezidobí - B - Rozeslání učedníků

Jednou si Pán Ježíš zavolal svých dvanáct učedníků a začal je posílat po dvojicích mezi lidi, aby jim říkali o Božím království. 

30. 6. 2021, GaS

14. neděle v mezidobí - B - "Nikdo není doma prorokem"

14. neděle v mezidobí - B - "Nikdo není doma prorokem"

Jednou Pán Ježíš přišel se svými učedníky do města, kde vyrůstal. V sobotu tam začal učit v synagóze. Hodně lidí ho poslouchalo, velmi se divili a říkali: „Vždyť je to ten tesař, syn Marie a příbuzný Jakuba, Josefa a Šimona. Kde se to u něho vzalo? Vždyť mluví tak moudře! A dělá takové zázraky!“

24. 6. 2021

13. neděle v mez. - B - Uzdravení Jairovy dcery

13. neděle v mez. - B - Uzdravení Jairovy dcery

K Ježíšovi přišel muž jménem Jairos, padl mu k nohám a snažně ho prosil: „Moje dceruška umírá. Pojď, vlož na ni ruce, aby byla zachráněna a žila.“

17. 6. 2021, AKr, GaS, Lenka Jeřábková

12. neděle v mezidobí - B - Ježíš, vládce nad bouří

12. neděle v mezidobí - B - Ježíš, vládce nad bouří

Jednoho dne večer vybídl Pán Ježíš své učedníky: „Přeplavme se na druhý břeh!“ Vydali se tedy na cestu. Také jiné lodi jely s nimi. Tu se strhla velká větrná bouře.

Slavnost Všech svatých (1. 11.)

Slavnost Všech svatých (1. 11.)
(27. 10. 2021) Stromy opadaly, často prší a sluníčko se ukáže zřídka. Přichází nejtemnější roční čas. Příroda vypadá šedivě, jako by…

František z Assisi (4.10.)

František z Assisi (4.10.)
(2. 10. 2021) Informace, pracovní listy, omalovánky...

Tvoříme z žaludů, kaštanů, ořechů, dýní, bukvic, šípků...

Tvoříme z žaludů, kaštanů, ořechů, dýní, bukvic, šípků...
(29. 9. 2021) Nasbírejte si pár kaštanů a něco si vyrobte...

Václav - svátek 28.9.

Václav - svátek 28.9.
(24. 9. 2021) Svatý Václav byl český kníže. Byl dobrý vládce, voják, pomáhal druhým, bojoval proti zlu a věřil, že je…

Podzim je tu!

Podzim je tu!
(21. 9. 2021) Podzim je tady! Nabízíme vám podklady k vyrábění, pracovní listy s omalovánkami a domalovánkami, modlitby atd. Přejeme…

Matouš - svátek 21.9.

Matouš - svátek 21.9.
(19. 9. 2021) Jednou Ježíš uviděl, jak v celnici sedí celník Matouš. Toho Matouše nikdo neměl rád. Vybíral od lidí totiž víc peněz než…

Aktualizováno

Tvoříme z podzimních plodin (20.10.2021, 17:24)

Tvoříme z podzimních plodin
A tvoříme také z dýní, bukvic, žaludů a jiných podzimních materiálů Možná jste si při pohledu z okna nebo na...

Faustýna (5.10.2021, 8:40)