() -

/ Kalendář / Neděle - pracovní listy / Cyklus B - mezidobí

Cyklus B - mezidobí

27. 10. 2022

Foto: Pixabay.com

Slavnost Všech svatých (1. 11.)

Stromy opadaly, často prší a sluníčko se ukáže zřídka. Přichází nejtemnější roční čas. Příroda vypadá šedivě, jako by zestárla a ustával v ní život. I lidé cítí víc než jindy, že na světě je také smrt. Někdy je proto zmáhá smutek. Čím ho zahnat?

17. 11. 2021, AKr, Alena Brožová, GaS, Lenka Jeřábková

Slavnost Ježíše Krista Krále - B - "Mé království není z tohoto světa"

Slavnost Ježíše Krista Krále - B - "Mé království není z tohoto světa"

Když chtěli židé Ježíše ukřižovat, přivedli ho k Pilátovi. Pilát se ho zeptal: „Ty jsi král židů?“ Pán Ježíš mu na to řekl „Moje království není z tohoto světa."

9. 11. 2021, AKr, GaS, Lenka Jeřábková

33. ned. v mezidobí - B - Konec světa?

33. ned. v mezidobí - B - Konec světa?

Jednou Ježíš vyprávěl učedníkům o tom, jaké to bude na konci světa, až podruhé přijde z nebe. Řekl jim: „V tu dobu se zatmí slunce a měsíc přestane svítit. Tehdy mě lidé uvidí, jak přicházím s velikou mocí a slávou. 

4. 11. 2021, AKr, GaS, Lenka Jeřábková

32. neděle v mezidobí - B - "Dala všechno, co měla..."

32. neděle v mezidobí - B - "Dala všechno, co měla..."

Jednou se Ježíš posadil se svými učedníky naproti chrámové pokladnici. Díval se, jak lidé dávají do pokladnice peníze. Přišlo tam mnoho bohatých lidí a dávali mnoho peněz. Přišla také jedna chudá žena...

26. 10. 2021, AKr, GaS, Lenka Jeřábková

31. neděle v mezidobí - B - Které přikázání je nejdůležitější?

31. neděle v mezidobí - B - Které přikázání je nejdůležitější?

Jednoho dne přišel jeden z učitelů k Ježíšovi a zeptal se ho: „Které přikázání je nejdůležitější ze všech?“

18. 10. 2021, AKr, DUHA, GaS

30. neděle v mez. - B - Světový den misií

30. neděle v mez. - B - Světový den misií

Na 24. října připadá oslava Světového dne misií. Kromě nedělního evangelia pokoušíme zprostředkovat i střípky k této události, se svolením převzaté z časopisu DUHA. Že neznáte tento časopis? Určitě stojí za to si ho prolistovat nebo předplatit. V aktuálním čísle se Duha věnuje tématům jako např. Jak se žije v Guyaně a na Filipínách nebo v Papui Nové Guinei a v Malawi.

12. 10. 2021, AKr, GaS, Lenka Jeřábková

29. ne/mez. - B - "Já jsem nepřišel na svět proto, abych si od vás nechal sloužit"

29. ne/mez. - B - "Já jsem nepřišel na svět proto, abych si od vás nechal sloužit"

Ježíš zavolal všechny učedníky a řekl jim: „Vy dobře víte, jak králové tvrdě vládnou. U vás tomu ale musí být jinak. Kdo chce být mezi vámi první, ať je vaším služebníkem. Vždyť ani já jsem nepřišel na svět proto, abych si od vás nechal sloužit. Naopak já sloužím vám a položím za vás svůj život.“

5. 10. 2021, AKr, GaS, Lenka Jeřábková

Mabel Amber, Pixabay

28. neděle v mez. - B - "Bohatí a Boží království"

Když se jednou chystal Pán Ježíš na cestu, přiběhl k němu nějaký člověk, poklekl před ním a ptal se ho: „Mistře, co musím dělat, abych mohl přijít do nebe?“

29. 9. 2021, AKr, GaS, Lenka Jeřábková

27. neděle v mezidobí - B - Nebe patří dětem!

27. neděle v mezidobí - B - Nebe patří dětem!

Když Ježíš mluvil k lidem, přicházely k němu maminky se svými dětmi. Prosily Pána Ježíše, aby dětem požehnal. Učedníci jim to ale zakazovali a odháněli je. Když to Pán Ježíš viděl, mrzelo ho to a řekl učedníkům: „Nechte děti, ať ke mně přicházejí, nebraňte jim. Jim totiž patří nebeské království."

20. 9. 2021, AKr, GaS, Lenka Jeřábková

26. neděle v mez.(B) - Ruce, nohy i oči máme používat k dobrému

26. neděle v mez.(B) - Ruce, nohy i oči máme používat k dobrému

Pán Ježíš řekl učedníkům: „Hřích je velká špatnost. Kdo by kohokoli naváděl ke hříchu, pro toho by bylo lépe, kdyby vůbec nežil. Když tě ke špatnosti svádí tvá ruka, usekni ji! Je lepší přijít do nebe jen s jednou rukou, než s oběma rukama přijít do pekla.

15. 9. 2021, AKr, GaS

25. ned. v mezidobí - B -„Kdo chce být první, ať je ze všech poslední"

25. ned. v mezidobí - B -„Kdo chce být první, ať je ze všech poslední"

Když Ježíš procházel Galilejí, chtěl být s učedníky sám. Říkal jim totiž o tom, že ho lidé zavřou, zabijí, ale že po třech dnech vstane z mrtvých. Učedníci tomu ale nerozuměli. Báli se ho však zeptat.

6. 9. 2021, AKr, GaS

24. neděle v mezidobí - B - Nemysli jen na sebe!

24. neděle v mezidobí - B - Nemysli jen na sebe!

Jednou se Pán Ježíš zeptal svých učedníků: „Co si o mně lidé myslí? Kdo podle nich jsem?“ Učedníci mu odpověděli: „Někteří si myslí, že jsi Jan Křtitel, jiní, že jsi Eliáš, nebo někdo z proroků.“ Pán Ježíš se jich znovu zeptal: „A co si o mně myslíte vy?“

30. 8. 2021, AKr, GaS

23. neděle v mezidobí - B - Uzdravení hluchoněmého

23. neděle v mezidobí - B - Uzdravení hluchoněmého

Když šel Pán Ježíš ke Galilejskému moři, přivedli k němu hluchoněmého člověka. Prosili Pána Ježíše, aby na něho vložil ruku a uzdravil ho.

24. 8. 2021, AKr, GaS, ima

22. neděle v mezidobí, cyklus B / Baterka ve tmě

22. neděle v mezidobí, cyklus B / Baterka ve tmě

Zabloudil jste někdo v noci lese? Co v takové situaci pomůže? Možná baterka a určitě navigace GPS...

17. 8. 2021, AKr, GaS, Lenka Jeřábková

21. neděle v mezidobí - B - Pane, ke komu bychom šli?

21. neděle v mezidobí - B - Pane, ke komu bychom šli?

Když lidé slyšeli, jak Pán Ježíš mluví o svém těle jako o pokrmu a své krvi jako o nápoji, nemohli to pochopit. Říkali si: „To je divná řeč! Kdo to má poslouchat?“

9. 8. 2021, AKr, GaS

20. neděle v mez. - B - Kdo bude jíst mé tělo, bude živý navždy!

20. neděle v mez. - B - Kdo bude jíst mé tělo, bude živý navždy!

Pán Ježíš řekl lidem, kteří byli kolem: „Já jsem živý chléb, který přišel z nebe. Kdo bude jíst tento chléb, bude žít navěky.“ Lidé tomu ale nerozuměli a říkali si: „Jak nám může dát jíst svoje tělo?“

3. 8. 2021, AKr, GaS

19. neděle v mez. - B - Chléb, který já dám, je mé tělo...

19. neděle v mez. - B - Chléb, který já dám, je mé tělo...

Ježíš řekl: „Já jsem chléb, který sestoupil z nebe.“ Lidem se to ale vůbec nelíbilo a říkali si: „Copak to není Ježíš, syn Josefův?

26. 7. 2021, AKr, GaS

18. neděle v mez. - B - "Já jsem chléb života, kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět!"

18. neděle v mez. - B - "Já jsem chléb života, kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět!"

Když zástup viděl, že ani Ježíš, ani jeho učedníci nejsou na břehu, nasedali do člunů, přijeli do Kafarnaa a hledali ho. 

19. 7. 2021, AKr, GaS

17. neděle v mezidobí - B - Rozmnožení chlebů a ryb

17. neděle v mezidobí - B - Rozmnožení chlebů a ryb

Ježíš šel se svými učedníky na druhou stranu Galilejského moře. Šlo s nimi také mnoho dalších lidí. Pán Ježíš vystoupil na horu a tam se posadil. Když viděl, kolik lidí k němu přichází, zeptal se Filipa: „Kde nakoupíme chleba, aby se ti lidé najedli?“

13. 7. 2021, AKr, GaS

16. neděle v mezidobí - B - Pojďme na opuštěné místo...

16. neděle v mezidobí - B - Pojďme na opuštěné místo...

Když se učedníci vrátili z cesty, na kterou je Pán Ježíš poslal, vyprávěli mu, co všechno dělali. Bylo u toho ale mnoho lidí, a proto Pán Ježíš řekl učedníkům: „Pojďte někam na opuštěné místo a trochu si odpočiňte.“

Odpuštění nás provází stále

Odpuštění nás provází stále
(25. 9. 2023) Poslední dobou se nám v neděli často připomínalo slovo odpuštění. A s ním se pojí i velmi hezky zpracovaná kniha…

Václav - svátek 28.9.

Václav - svátek 28.9.
(24. 9. 2023) Svatý Václav byl český kníže. Byl dobrý vládce, voják, pomáhal druhým, bojoval proti zlu a věřil, že je…

Podzim je tu!

Podzim je tu!
(21. 9. 2023) Podzim je tady! Nabízíme vám podklady k vyrábění, pracovní listy s omalovánkami a domalovánkami, modlitby atd. Přejeme…

Matouš - svátek 21.9.

Matouš - svátek 21.9.
(19. 9. 2023) Jednou Ježíš uviděl, jak v celnici sedí celník Matouš. Toho Matouše nikdo neměl rád. Vybíral od lidí totiž víc peněz než…

Aktualizováno

Byli jste letos na borůvkách? Borůvka versus Vraní oko... (22.9.2023, 20:06)

Byli jste letos na borůvkách? Borůvka versus Vraní oko...
Ahoj děti! Sbírali jste letos borůvky? A nenarazili jste také na jednu zvláštní borůvku, kterou vám maminka zakázala...

Lesní jahody nebo pajahody? (20.9.2023, 13:55)

Lesní jahody nebo pajahody?
Milé děti, podařilo se vám letos najít lesní jahody? A nepotkali jste se s jahodou, která vlastně vůbec nechutnala...

Nauč se poznávat stromy - dub, buk. Pracovní list, omalovánka (20.9.2023, 13:43)

Nauč se poznávat stromy - dub, buk. Pracovní list, omalovánka
Milé děti, znáte strom, kterému se říká dub? A věděli byste, proč je dub symbolem odvahy?