Pán Ježíš řekl učedníkům: „Hřích je velká špatnost. Kdo by kohokoli naváděl ke hříchu, pro toho by bylo lépe, kdyby vůbec nežil.

Když tě ke špatnosti svádí tvá ruka, usekni ji! Je lepší přijít do nebe jen s jednou rukou, než s oběma rukama přijít do pekla. Když tě ke špatnosti svádí tvá noha, usekni ji. Je lepší přijít do nebe jen s jednou nohou, než s oběma nohama přijít do pekla. Když tě ke špatnosti svádí tvoje oko, vyloupni ho. Je lepší přijít do nebe jen s jedním okem, než s oběma očima přijít do pekla.“

(Přepsaný text a obrázek přejat se svolením z webu www.kanan.cz)


AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ: 

26. neděle v mezidobí

Téma: Mk 9,43-47

Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: fotografie interiéru královského paláce připraveného k hostině, případně fotografie z návštěvy královny nebo sv.Otce

Promluva: Dovedete si představit, že byste byli pozváni na hostinu se sv. Otcem nebo s anglickou královnou? To by byla velká pocta! Na takovou slavnost by bylo důležité se i pořádně připravit. Určitě by bylo potřeba být i řádně oblečen. Co myslíte, vadil by na košili jeden malý flek? Byl by sice vidět, ale byl by přece jen jeden! Přesto se shodneme, že by vadil. I s jediným flíčkem na košili nebo na šatech by bylo hloupé přijít na takovou slávu.

Možná, že nám někdy připadne, že jeden malý hřích nemůže vadit. Ale každý hřích, i ten malý, je jako flek na košili či na šatech, ve kterých půjdu před Boha a ten je daleko, daleko důležitější a mocnější než sv, Otec, anglická královna nebo americký prezident. On na mě navíc čeká a připravuje pro mě daleko lepší “lahůdky” a “zábavu” než na nejlepším královském dvoře. Byla by škoda nepřijít krásně čistý, když mi Bůh stále nabízí odpuštění.


MATERIÁLY PRO KATECHEZI (k evangeliu):

VIDEONÁMĚTY: