Ježíš povídal lidem o tom, jaké to bude na konci světa: „Na slunci, na měsíci i na hvězdách se objeví různá znamení. Lidé se budou bát, protože jim nebudou rozumět. Nebudou vědět, co se děje.

A tehdy přijdu já s velikou mocí a slávou. Až to začne, nebojte se. Zvedněte hlavu a dobře se podívejte. Vaše vykoupení se blíží.

Dejte si ale pozor, aby vaše srdce nebyla zašpiněna zbytečnými starostmi a hříchem. Snažte se být vždy připraveni. Stále se proto modlete a čekejte na můj příchod.“

(Přepsaný text přejat se svolením z webu www.kanan.cz
a ilustrační obrázek převzat se svolením z časopisu DUHA.)


AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ: 

1. neděle adventní

Téma: Ať Pán posilní vaše srdce, až přijde Kristus.

Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: není

Promluva: Vidělo už některé z dětí nějakého sportovce? Co musí dělat sportovec? Musí pravidelně trénovat, to znamená posilovat své svaly. Jak se posilují svaly na nohou? Cvičí se dřepy. Kdo chce mít silné svaly na rukou, zvedá činky. Nemusíme mluvit jen o sportovcích. Kdo chce být dobrým muzikantem a dobře hrát třeba na housle, také musí každý den cvičit na hudební nástroj.

Apoštol Pavel přeje svým bratřím, aby byli svatí (to bychom určitě rádi i my) a doporučuje jim, aby proto posilovali svoje srdce. Jak se posiluje srdce? Tím, že dělám radost Bohu, druhým a tak vlastně i sobě. Je to jednoduché – čím víc rozdávám radost, tím jí mám víc i sám. Rozdávat radost je jednoduché, ale ne vždycky snadné. Stačí se na každého, koho potkám usmát a večer při modlitbě poprosit, aby všem radost, kterou jsem se jim snažil dát, bohatě zvětšil. Takovým předáváním Boží radosti se posiluje srdce.


DALŠÍ MATERIÁLY  PRO KATECHEZI (k evangeliu):

VIDEONÁMĚTY: