Když byl Pán Ježíš ukřižován, začali se učedníci bát o své životy. Dál se scházeli a vzpomínali na Pána Ježíše, ale dělali to tajně. Dokonce zamykali i dveře, aby se k nim nikdo nemohl dostat. Jednou byli všichni spolu, jen Tomáš s nimi nebyl. Vtom se mezi nimi objevil Pán Ježíš.

Učedníci se polekali, protože ho nemohli poznat. Pán Ježíš jim ale řekl: „Nebojte se!“ Pak jim ukázal svoje ruce, na kterých byly vidět rány od hřebů a svůj probodnutý bok. Když učedníci Pána Ježíše poznali, měli velikou radost. Druhý den vypravovali učedníci Tomášovi, co zažili, ale on jim nevěřil. Řekl jim: „Dokud sám Pána Ježíše neuvidím živého, nebudu tomu věřit.“

Za týden byli zase všichni spolu, tentokrát i s Tomášem. Pán Ježíš za nimi znovu přišel. Pozdravil je a vyzval Tomáše: „ Podívej se na mě. Poznáváš mě?“ Jakmile Tomáš Pána Ježíše uviděl, měl velikou radost a řekl: „Ty jsi Pán Ježíš. Teď už věřím, že jsi vstal z mrtvých. Proto budu dělat už jenom to, co chceš ty. “

(Přepsaný text a obrázek přejat se svolením z webu www.kanan.cz)


AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ: 

2. neděle velikonoční

Téma: Jan 20,19-20

Autor: Ludmila Vyskočilová

Promluva: Hrajete rádi na “schovku”? Co vás na té hře tak baví? Určitě to, že vás někdo hledá a vy pak na něj vesele “juknete”. Co kdyby vás nikdo nehledal? To by nebyla žádná hra a to by a nebyl žádný důvod ke schovávání. Přesto se vám ale určitě stalo, že jste se schovali a hra to nebyla. Už jste někdy měli takovou zlost, že jste se zavřeli a nechtěli s někým mluvit? Už jste se někdy tak vztekali, že za vámi tatínek nebo maminka zavřeli dveře a vy jste byli sami, dokud vás zlost nepřešla? Už jste byli někdy sami a báli jste se otevřít dveře? Už se vám někdy tak stýskalo, že jste si připadali sami, přestože bylo kolem vás spousta lidí?

Ježíš je vítěz nad vším, co je zlé a jako vítěze ho můžeme poprosit, aby za námi přišel vždy, když jsme někde schovaní, jsme sami nebo jsme smutní. On je tak veliký vítěz, že nepotřebuje ani otevřené dveře. On přichází rovnou, aby potěšil a přinesl radost.


DALŠÍ MATERIÁLY  PRO KATECHEZI (k evangeliu):

  • Dětský list pro katechezi (vyroben při společenství sv. Vojtěcha v Praze ve spolupráci s www.deti.vira.cz a kanan.cz.

 

VIDEONÁMĚTY: