Pán Ježíš řekl lidem, kteří ho poslouchali: „Já jsem jako dobrý pastýř. Vy jste jako moje ovečky, o které se starám.

Moje ovečky mě znají a poznají můj hlas. Proto jdou za mnou. Já je přivedu do nebe, kde budou mít věčný život. Mé ovečky mi nikdo nemůže vzít. Dostal jsem je od svého otce, Pána Boha. On je nejmocnější ze všech a ani jemu nemůže ovečky nikdo sebrat.“

(Přepsaný text a obrázek přejat se svolením z webu www.kanan.cz)


          AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ:

4. neděle velikonoční

Téma: Jan 10, 27 – 30

Autor: Ludmila Vyskočilová

Promluva: Děti, víte, kdo je to svatý? Je to ten, který žije u Boha (v nebi). Mám pro vás otázku, ale až budete odpovídat, zahrajeme si hru. Znáte hru “Samá voda, přihořívá, hoří”? Čím víc budu s odpovědí souhlasit, tím víc bude “přihořívat”. Čím méně budu souhlasit, tím víc bude “samá voda”. “Hoří” řeknu při úplně správné odpovědi.

Otázka: co mám dělat, abych byl svatý?

Odpověď: být Boží ovečkou, Božím dítětem, protože Boží dítě drží Bůh ve své náruči a nic a nikdo mu ho nemůže z náruče vzít. Z Boží náruče může uniknout jenom Boží dítě samo. Božím dítětem se stanu při křtu, utíkám, když hřeším, ale vracím se pokaždé, když mi Bůh odpouští. A on odpouští velmi rád! Co mám tedy dělat? Neutíkat z Boží náruče a když už uteču, rychle se do ní vracet. (Dělání dobrých skutků se jako správná odpověď nepočítá.)


DALŠÍ MATERIÁLY  PRO KATECHEZI (k evangeliu):    

  • Dětský list pro katechezi

   

VIDEONÁMĚTY: