Když se Pán Ježíš loučil se svými učedníky, řekl jim: „Ten, kdo mě má rád, bude dělat to, co já říkám. Pak i můj otec, Pán Bůh, bude mít rád jeho. Já se svým Otcem pak k tomu člověku přijdeme a budeme bydlet v jeho srdci.

To všechno vám říkám, dokud jsem ještě s vámi. Až odejdu, pošlu vám Ducha svatého a ten vám všechno připomene a naučí vás všemu, co máte dělat. Dávám vám svůj pokoj, abyste se nebáli. Radujte se se mnou, protože já teď jdu za svým otcem, Pánem Bohem.“

(Přepsaný text a obrázek přejat se svolením z webu www.kanan.cz)


AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ:

6. neděle velikonoční

Téma: Jan 14,27

Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: baterka, slovník česko – jakýkoliv

Promluva: Už jste někdy zabloudili třeba v lese, když byla tma? Co jste si v tu chvíli přáli víc? Baterku nebo ruku táty nebo mámy? (asi tu ruku, počítám) Už jste se někdy ztratili v cizině, kde vám nikdo nerozuměl a vy jemu? Doufám, že ne, ale kdyby se vám to přece jen stalo, co by vám víc pomohlo: slovník nebo kdyby se objevil táta nebo máma? (zase, doufám, ti rodiče). Ježíš mluví o pokoji, kterým nám dává. To není ani malá či větší místnost, ale dává nám jistotu, že je a bude vždycky a za všech okolností tou rukou, která nám pomůže víc než cokoliv jiného na světě. Nejen pro nás, ale pro každého na světě.


DALŠÍ MATERIÁLY PRO KATECHEZI (k evangeliu):    

DĚTSKÝ LIST PRO KATECHEZI:

     

PL 6. neděle velik.   Zamyšlení z webu kanan.cz  PL z webu kanan.cz

Další materiály se svolením převzaty z webu kanan.cz: Kvíz 1 nebo Kvíz 2

Doplňovací pracovní list k textu evangelia pro děti školního věku.

Nedělní karty Arcidiecézního katechetického střediska v Praze.

Další materiály k této neděli najdete na stránkách Kanán - Katecheze na neděli

 

VIDEONÁMĚTY: