Když Pán Ježíš zemřel na kříži, uložili učedníci jeho mrtvé tělo do hrobu. Před vchod přivalili veliký kámen. V neděli ráno se šla Marie Magdaléna podívat ke hrobu. Když tam došla, velice se polekala. Kámen, který ležel před hrobem, byl odvalený a Ježíšovo tělo nikde. Běžela k Petrovi a Janovi a řekla jim: „Pána Ježíše někdo odnesl!“

Petr a Jan se také polekali a rozběhli se ke hrobu. Když tam doběhli, zjistili, že Pán Ježíš je opravdu pryč. V hrobě zůstalo jen plátno, do kterého byl zabalen. Učedníci z toho byli celí vedle. Nevěděli, co se stalo. Pak si ale vzpomněli, jak Pán Ježíš říkal, že vstane z mrtvých. A to se také opravdu stalo. Pán Ježíš přemohl smrt a vstal z mrtvých.

(Přepsaný text a obrázek přejat se svolením z webu www.kanan.cz)


AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ: 

Zmrtvýchvstání Páně

Téma: prázdný hrob

Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: není

Promluva: “Měli jste někdy velkou radost, že jste se pořádně smáli? (Děti mohou povídat.) Jak to pokračovalo? Radost přešla, buď jí něco posléze zkalilo nebo věc, ze které jste se radovali se vám okoukala, začali jste se nudit. Možná, že vám někdo i radost schválně zkazil. Radost vydržela chvíli a pak skončila...

Mám pro vás úžasnou zprávu: Ježíš umřel a vstal z mrtvých a to znamená, že zvítězil nad vším, co může ničit a co ničí radost. Nad omrzením, nad nudou, nad každým zlem. A to znamená, že radost s ním nebude pokažená vůbec ničím. Bude pořádná a nic jí nepokazí. A to je důvod k tomu, abychom dali ruce nad hlavu a z plných plic zavolali “hurá!”

DALŠÍ MATERIÁLY  PRO KATECHEZI (k evangeliu):

VIDEONÁMĚTY: