Jednou se Pán Ježíš o samotě modlil. Když ho uviděli jeho učedníci, prosili ho: „Pane Ježíši, nauč nás modlit se.“

Pán Ježíš jim tedy řekl: „Když se modlíte, říkejte: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.“

Pak jim Pán Ježíš ještě řekl: „Pánu Bohu na vás záleží. Proto vaše prosby rád vyslyší. Budu vám teď vyprávět příběh: K jednomu člověku přišla v noci návštěva. On ale neměl, co jí dát k jídlu. Šel proto ke svému příteli, a prosil ho: „Příteli, prosím tě, půjč mi tři chleby. Právě ke mně přišla návštěva a já nemám, co jí dát k jídlu. Přítel mu ale odpověděl: „Je noc, jsem už v posteli a dům je zamčený. Nebudu teď kvůli tobě vstávat.“

Ten člověk ale stále prosil, až jeho přítel nakonec vstal a chléb mu dal. A tak stejně i vy proste Pána Boha a dostanete od něj všechno, co potřebujete. Vždyť i vy dáváte svým dětem to, o co vás prosí. A vy jste přece Boží děti.

(Přepsaný text a obrázek přejat se svolením z webu www.kanan.cz)


AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ:

17. neděle v mezidobí

Téma: Proste a dostanete

Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: Může být krabice zabalená jako dárek


Promluva:

Znáte kouzelné slovíčko? Prosím... Prosíte často rodiče nebo dědečka a babičku? Někdy se prosí, když nás rodiče postrčí abychom druhé poprosili, ale určitě prosíte často i sami, protože byste si něco přáli. Když jsem byla malá jako vy, měla jsem nejraději, když babička vyslyšela moje prosby a vzala mě před mým svátkem nebo narozeninami do hračkářství a nechala mě, abych si svůj dárek vybrala sama. I když to někdy bylo velmi těžké, babička nás vnuků měla moc a dárek, který jsem si mohla vybrat nemohl být moc drahý. U některých hraček mě babička upozornila, že se s nimi budu asi brzo nudit a ukázala mi na jiné. Nerada jsem to poslouchala, zvlášť když jsem věděla, že má tak často pravdu. A některé hračky, když jsem je viděla ‘na živo’, přímo v obchodě, už nebyly tak úžasné jako předtím, když jsem o nich tiše snila. A určitě by mi babička nekoupila nic, co by pro mě mohlo být nebezpečné nebo by mi to mohlo ublížit. I kdybych si to přála! Velmi jsem si totiž také přála pomáhat jí při vaření a mít také takovou kuchyňskou výbavu jako ona – měla krásně červené hrnce. S těmi jsem pomáhat mohla, ale velmi opatrně a kdybych s nimi bouchala, babička by mi je sebrala. Ale nože nebo sirky mi babička nikdy nepůjčila. To mě občas mrzelo, moje starší sestry mohly krájet o sto šest a také škrtaly sirkou! Babička ani maminka ale nepovolily, až když jsem byla starší. Už ani nevím, jak dlouho jsou pro mě sirky a nože něco úplně obyčejného, přesto, že jsem si dlouho myslila, že se splnění této prosby asi nikdy nedočkám! Určitě i vy občas nedostanete od rodičů to, co byste si přáli. Něco je příliš drahé, něco je pro vás ještě nebezpečné a něco můžete používat ‘jen pod dozorem’, abyste to nezničili. Jste ještě malí. I vy se ale můžete spolehnout na své rodiče i dědečky a babičky, že vám rádi splní všechny vaše prosby, bude-li to jen trochu možné. Bůh je náš tatínek, který nás má rád a chce, abychom ho prosili, abychom mu říkali svá přání. Rád nám dělá radost. Když se s ním budeme radit o svých přáních, možná také občas zjistíme, že by bylo lepší přát si něco jiného. A přesto, že nám Bůh dělá velmi rád radost a má neomezené možnosti nám dát cokoliv, ani od něj nedostaneme nic, co by nám mohlo ublížit, na co jsme ještě malí.”


AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ:

17. neděle v mezidobí

Téma: Proste a dostanete

Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: Může být krabice zabalená jako dárek


Promluva:

Znáte kouzelné slovíčko prosím? Prosíte často rodiče nebo dědečka a babičku? Někdy se prosí, když nás rodiče postrčí, abychom druhé poprosili, ale určitě prosíte často i sami, protože byste si něco přáli. Když jsem byla malá jako vy, měla jsem nejraději, když babička vyslyšela moje prosby a vzala mě před mým svátkem nebo narozeninami do hračkářství a nechala mě, abych si svůj dárek vybrala sama. I když to někdy bylo velmi těžké, babička nás vnuků měla moc a dárek, který jsem si mohla vybrat, nemohl být moc drahý. U některých hraček mě babička upozornila, že se s nimi budu asi brzo nudit a ukázala mi na jiné. Nerada jsem to poslouchala, zvlášť když jsem věděla, že má tak často pravdu. A některé hračky, když jsem je viděla ‘na živo’, přímo v obchodě, už nebyly tak úžasné jako předtím, když jsem o nich tiše snila. A určitě by mi babička nekoupila nic, co by pro mě mohlo být nebezpečné nebo by mi to mohlo ublížit. I kdybych si to přála! Velmi jsem si totiž také přála pomáhat jí při vaření a mít také takovou kuchyňskou výbavu jako ona – měla krásně červené hrnce. S těmi jsem pomáhat mohla, ale velmi opatrně a kdybych s nimi bouchala, babička by mi je sebrala. Ale nože nebo sirky mi babička nikdy nepůjčila. To mě občas mrzelo, moje starší sestry mohly krájet o sto šest a také škrtaly sirkou! Babička ani maminka ale nepovolily, až když jsem byla starší. Už ani nevím, jak dlouho jsou pro mě sirky a nože něco úplně obyčejného, přesto, že jsem si dlouho myslila, že se splnění této prosby asi nikdy nedočkám!

Určitě i vy občas nedostanete od rodičů to, co byste si přáli. Něco je příliš drahé, něco je pro vás ještě nebezpečné a něco můžete používat ‘jen pod dozorem’, abyste to nezničili. Jste ještě malí. I vy se ale můžete spolehnout na své rodiče i dědečky a babičky, že vám rádi splní všechny vaše prosby, bude-li to jen trochu možné. Bůh je náš tatínek, který nás má rád a chce, abychom ho prosili, abychom mu říkali svá přání. Rád nám dělá radost. Když se s ním budeme radit o svých přáních, možná také občas zjistíme, že by bylo lepší přát si něco jiného. A přesto, že nám Bůh dělá velmi rád radost a má neomezené možnosti nám dát cokoliv, ani od něj nedostaneme nic, co by nám mohlo ublížit, na co jsme ještě malí.


DALŠÍ MATERIÁLY KE KATECHEZI K EVANGELIU:

DĚTSKÝ LIST PRO KATECHEZI:

VIDEONÁMĚTY: