() -

/ Kalendář / Neděle - pracovní listy / Cyklus C - mezidobí

Cyklus C - mezidobí

17. 11. 2022, AB, ADKS, AKr, GaS (Foto: AB, AKr)

Neděle - Slavnost Krista Krále, cykl. C - Jak vypadá a jaký je vlastně král?

Neděle - Slavnost Krista Krále, cykl. C - Jak vypadá a jaký je vlastně král?

Víte, děti, jak vypadá král? Viděli jste někdy živého krále? Asi ne, spíš jenom v pohádce. Přesto budete určitě vědět, co král dělá. Jednoduše bychom mohli říct, že král kraluje. Občas sedí na trůnu... a co víc? Stará se o své království.

10. 11. 2022, ADKS, AKr, GaS

33. ned./mez./ cykl.C - Nebojte se, dám vám výmluvnost, až vás budou pronásledovat!

33. ned./mez./ cykl.C - Nebojte se, dám vám výmluvnost, až vás budou pronásledovat!

Ježíš se snažil připravit apoštoly na to, co se stane. „Pro vás, křesťany, nebude vždycky jednoduché přiznat, že věříte v Pána Boha.

3. 11. 2022, AKr, GaS

Foto: Pixabay.com
anděl, nebe

32. ned.mez.cykl. C - Jaké to bude v nebi?

Jednou přišlo za Ježíšem několik lidí, kteří nevěřili, že budeme po smrti žít v nebi. Chtěli ho nachytat a tak mu vyprávěli příběh o sedmi bratrech. Co Ježíš na to?

27. 10. 2022, ADKS, AKr, GaS

31. neděle mez/cykl. C - Zachee, slez z toho stromu!

31. neděle mez/cykl. C - Zachee, slez z toho stromu!

Jednou procházel Ježíš městem, které se jmenovalo Jericho. Žil tam jeden celník, velký hříšník, jmenoval se Zacheus. Ten si velmi přál vidět Pána Ježíše, ale protože nebyl moc vysoký, nemohl se k Pánu Ježíši přes lidi dostat. A tak vymyslel plán – vylezl na strom, aby viděl.

20. 10. 2022, AB, GaS

Foto: Unsplash.com
žena v kostelní lavici

30. ned/mez/cykl.C - První vpředu se chlubil, druhý vzadu se kál...

Jednou přišli do jednoho chrámu dva lidé - farizeus a celník. Farizeus – to byl někdo jako kněz – a celník, ten vybíral od lidí daně. Farizeus – to byl tehdy někdo vážený jako kněz – a celník, ten vybíral od lidí daně - často nepoctivě. Co bylo dál?

13. 10. 2022, ADKS, AKr, GaS

Foto: Unsplash.com
kostka lega, lego

29. neděle, cykl.C - Jedna modlitba jako kostička lega?

Děti, znáte tyto kostky? Určitě je znají všichni a také všichni ví, jak se s nimi staví. Jedna kostka se zaklapne do druhé a z takto spojených kostek lze postavit třeba věž. Jediná potíž je v tom, jestli jich máme dost. Kdybychom jich měli hodně, můžeme z nich postavit třeba dům! 

6. 10. 2022, AB, ADKS, AKr, GaS (Foto: Unsplash.com)

Foto: Unsplash.com
dítě na zídce

28. neděle v mezidobí/C - Jen jeden se vrátil a poděkoval

Jednou  Ježíš procházel zemí a potkal deset mužů, kteří trpěli velmi ošklivou nemocí, malomocenstvím. Tito mužové však věděli, že Pán Ježíš má moc je uzdravit, a proto na něj volali: „Smiluj se nad námi a uzdrav nás!“

29. 9. 2022, AKr, GaS, Lenka Jeřábková (Foto: Unsplash.com)

Foto: Unsplash.com
zrnka hořčice v dlaních

27. neděle -mez/cykl. C - Mít víru jako zrnko hořčice

Apoštolové prosili Pána: „Dej nám více víry!“ Ježíš jim řekl: „Kdybyste měli víru jako hořčičné zrnko a řekli této moruši: ‘Vyrvi se i s kořeny a přesaď se do moře!’, poslechla by vás. 

22. 9. 2022, AKr, GaS, Lenka Jeřábková (Foto: unsplash.com)

Foto: unsplash.com

26. neděle v mez., cyklus C - Žebrák Lazar

Jednou vyprávěl Ježíš farizeům, kteří za ním přišli, příběh: „Byl jednou jeden boháč, který měl mnoho peněz, krásné šaty a skvělé jídlo. Jenže byl lakomý až hrůza! U jeho domu lehával na zemi žebrák Lazar.

14. 9. 2022, AKr, GaS, Lenka Jeřábková

Foto: unsplash.com

25. ned.mez. cyklus C - Nemůžete sloužit Bohu i penězům

Jednou vyprávěl Ježíš svým učedníkům tento příběh: „Jeden bohatý člověk měl správce, který měl na starosti všechen jeho majetek. Toho správce ale nějací lidé obvinili, že s majetkem špatně zachází. Pán si ho tedy zavolal...

8. 9. 2022, AKr, GaS, Lenka Jeřábková

24. neděle mez./cykl.C Pán Bůh tě hledá!

24. neděle mez./cykl.C Pán Bůh tě hledá!

Za Ježíšem chodilo mnoho lidí. Byli mezi nimi i různí hříšníci. Farizeům se to nelíbilo a na Ježíše se proto zlobili. Pak jim Ježíš pověděl příběh: „Představte si, že máte sto oveček a jedna z nich se vám ztratí. Co uděláte?

2. 9. 2022, AKr, GaS, Lenka Jeřábková

Foto: unsplash.com

23. ned/mez., cykl.C - Když stavíš věž, nespočítáš si nejdříve peníze?

Jednou Pán Ježíš řekl učedníkům: „Každý, kdo ke mně přichází, musí postavit svého otce, matku, ženu, děti, bratry, sestry i sám sebe až na druhé místo. Kdo to neudělá, nemůže být mým učedníkem.

25. 8. 2022, AKr, GaS

foto: pixabuy.com

22. neděle v mez,cykl.C - Nesedej si na přední místo na hostině!

Jednou přišel Ježíš na hostinu k jednomu z farizeů. Jak hosté přicházeli, všiml si, že si vybírají zvlášť významná místa.

16. 8. 2022, AKr, GaS, Lenka Jeřábková

foto:pixabay.com

21. neděle mezidob/cyklus C- S batohem do nebe?

Ježíš chodil se svými učedníky od města k městu, od vesnice k vesnici a všude vyprávěl lidem o Pánu Bohu. Jednou jim také řekl: „Do nebe vedou jen úzké dveře. Jestli tam chcete vejít, musíte projít těmito úzkými dveřmi. Mnoho lidí se bude snažit jimi projít, ale nedokážou to.

11. 8. 2022, AKr, Alena Brožová, GaS, Lenka Jeřábková

foto: pixabay.com

20. neděle v mezidobí /cykl. C - Buďme zapálení pro Boha!

Ježíš řekl svým učedníkům: „Přišel jsem, abych přinesl na zem oheň, a velmi si přeji, aby se všude rozhořel.“

5. 8. 2022, AKr, GaS, Lenka Jeřábková

19. neděle v mez/C - Bděte a buďte připraveni!

19. neděle v mez/C - Bděte a buďte připraveni!

Ježíš řekl svým učedníkům: Nebojte se, ovečky moje. Pán Bůh pro vás připravil království. Nebude ale tady na zemi, budeme ho mít v nebi. Proto prodejte všechno, co máte a peníze rozdejte chudým.

28. 7. 2022, AKr, GaS, Lenka Jeřábková

18. ned. v mez./C - Co je opravdové bohatství?

18. ned. v mez./C - Co je opravdové bohatství?

Jednou vyprávěl Ježíš lidem tento příběh: „Jednomu sedlákovi se na poli hodně urodilo. Sklidil tolik obilí, že už ho neměl kam dát." Jak to bylo dál?

20. 7. 2022, AKr, GaS, Lenka Jeřábková

17. neděle v mez./C - Nauč nás modlit se!

17. neděle v mez./C - Nauč nás modlit se!

Jednou se Pán Ježíš o samotě modlil. Když ho uviděli jeho učedníci, prosili ho: „Pane Ježíši, nauč nás modlit se. Ježíš jim tedy řekl: „Když se modlíte, říkejte: Otče náš...“

14. 7. 2022, AKr, GaS, Lenka Jeřábková

16. ned/mez. - C - Marie Ježíše jen poslouchala...

16. ned/mez. - C - Marie Ježíše jen poslouchala...

Během svého putování přišel Pán Ježíš do jedné vesnice a tam ho pozvala domů žena jménem Marta. V tom domě s ní bydlela ještě její sestra Marie. Když Pán Ježíš vstoupil do toho domu, přišla Marie, posadila se mu k nohám a poslouchala, co povídá.

6. 7. 2022, AKr, GaS, Lenka Jeřábková

15. ned. v mez. - C - Kdo se nakonec slituje nad chudákem?

15. ned. v mez. - C - Kdo se nakonec slituje nad chudákem?

Jeden člověk šel z Jeruzaléma do Jericha. Najednou se kolem něho objevili lupiči. Ti mu všechno ukradli, zbili ho a odešli. Kdo mu nakonec pomohl?

Sv. Vojtěch - 23.4.

Sv. Vojtěch - 23.4.
(18. 4. 2024) Svatý Vojtěch byl český biskup, zakladatel kláštera benediktinů v Praze Břevnově a mučedník pro víru. Zemřel roku…

Podpořte jedinečné poutní místo Lomec

Podpořte jedinečné poutní místo Lomec
(12. 4. 2024) Malé a jedinečné poutní místo Lomec (lomec.cz) se nachází nedaleko jihočeských Vodňan uprostřed lesa. 

Objednejte si odběr novinek

Objednejte si odběr novinek
(11. 4. 2024) Z našeho webu deti.vira si můžete objednat newsletter s novinkami, který budeme rozesílat jednou měsíčně. Neunikne…

Astronaut, kosmonaut - omalovánka a bludiště

Astronaut, kosmonaut - omalovánka a bludiště
(10. 4. 2024) 12. dubna se připomíná Mezinárodní den kosmonautiky. A víte proč? Protože právě 12. dubna 1961 vzlétl první…

Aktualizováno

Dokresli čáry podle předlohy - cvičení grafomotoriky (12.4.2024, 10:50)

Dokresli čáry podle předlohy - cvičení grafomotoriky
Zvířátka z Noemovy archy nám utekla. Dokresli čáry podle předlohy, abys zjistil, kudy zvířata běžela. Tím si uvolníš...

Ježíš - "dobrý záchranář" - dobrý pastýř! (12.4.2024, 10:49)

Ježíš - "dobrý záchranář" - dobrý pastýř!
Ahoj děti. Blíží se nám tzv. Neděle Dobrého pastýře (4. neděle velikonoční). Možná trochu nechápete, proč je Pán Ježíš...