Ježíš řekl svým učedníkům: "Vám, kteří posloucháte, říkám: Milujte své nepřátele, prokazujte dobro těm, kdo vás nenávidí, žehnejte těm, kdo vás proklínají, modlete se za ty, kdo vám ubližují.

Tomu, kdo tě udeří do tváře, nastav i druhou; kdo ti bere plášť, tomu neodpírej ani šaty. Každému, kdo tě prosí, dávej, a kdo ti bere, co je tvoje, od toho nežádej nic nazpátek. Jak chcete, aby lidé dělali vám, tak i vy dělejte jim.

Jestliže milujete ty, kdo milují vás, co za to můžete od Boha čekat? Vždyť i hříšníci milují ty, kdo je milují. Prokazujete-li dobrodiní těm, kdo je prokazují vám, co za to můžete od Boha čekat? To přece dělají i hříšníci. Půjčujete-li těm, od kterých doufáte, že vám to vrátí, co za to můžete od Boha čekat? Vždyť i hříšníci půjčují hříšníkům, aby dostali stejně tolik nazpátek.

Milujte své nepřátele, prokazujte dobrodiní a půjčujte, a nic nečekejte zpět. Vaše odměna bude hojná a budete syny Nejvyššího, neboť on je dobrý k nevděčným i zlým. Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec!

Nesuďte, a nebudete souzeni, nezavrhujte, a nebudete zavrženi. Odpouštějte, a bude vám odpuštěno. Dávejte, a dostanete: míru dobrou, natlačenou, natřesenou a vrchovatou vám dají do klína. Neboť jakou měrou měříte, takovou se naměří zase vám."


AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ: 

7. neděle v mezidobí

Téma: Lk 6, 27 – 38

Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: není

Promluva:  Dnešní evangelium navazuje na minulé a tak i tato promluva navazuje na minulou. Proto bude dobré v úvodu krátce zopakovat to, o čem jsme minule hovořili, tedy hlavně závěr – Ježíš každého z nás zve, abychom mu pomáhali. Na pomoc Ježíšovi není nikdo malý. Má někdo zkušenost s pomocí Ježíšovi z uplynulého týdne?

Dnes Ježíš nabízí ještě něco víc. Být nejen pomocníkem, ale být jako on. Chovat se jako jeho milované Boží dítě. Být jako Ježíš, jako Bůh, znamená být jeho přílelem a moci se ho tedy držet se ho za ruku, jít s ním, nezabloudit na cestě, která má ten nejlepší cíl - vede do nebe. A být jako on, znamená každý den věnovat úsměv všem, které potkám, protože ať už provedu cokoliv špatného nebo jsem hodný, Ježíš mou ruku nikdy nepustí, pokud to neudělám já sám.

Nezáleží na tom, jestli jsme se se sourozencem nebo kamarádem pohádali, jestli mi někdo ublížil nebo jestli je všechno v pořádku. Až se probudím a přijde nový den, na všechny se mohu usmát.
A rada na závěr: aby to nebylo tak těžké, jak to vypadá, mohu se za všechny večer před tím pomodlit a Ježíše poprosit o pomoc, aby mi pomohl odpustit těm, kteří mi ublížili.


DALŠÍ MATERIÁLY  PRO KATECHEZI (k evangeliu):

VIDEONÁMĚTY: