25. 2. 2019

8. neděle v mezidobí, cyklus C

8. neděle v mezidobí, cyklus C

Pán Ježíš řekl svým učedníkům tato přirovnání: „Může vést slepý slepého? To by přece oba spadli do jámy! Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, a přitom nevidíš, že ty sám máš v oku trám?

Abys mohl bratrovi třísku z oka vyndat, musíš přece nejdřív vyndat ze svého oka trám a teprve potom budeš dobře vidět, abys mohl vyndat bratrovi z oka třísku. Neexistuje dobrý strom, který by dával špatné ovoce, a stejně tak neexistuje špatný strom, který by dával dobré ovoce. Každý strom se pozná podle toho, jaké dává ovoce. Stejné je to s člověkem – dobrý člověk dělá dobré věci, ale zlý člověk dělá zlé věci. 
 

zdroj: www.kanan.cz


AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ: 

8. neděle v mezidobí

Téma: Lk 6, 39 – 45

Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: papír na stojanu, silný fix

Promluva: Ježíš mluví o dobrém stromu, který nese dobré ovoce. Jak roste dobrý strom? (Postupně můžeme malovat) Má pod zemí kořeny a aby dobře vyrostl, zahradník mu k nim zapíchne trubku, aby voda, kterou je bude zalívat šla rovnou k nim. Aby vyrostl rovný a krásný a vítr ho neohnul, zahradník ho přiváže ke kůlu. Navíc mu zahradník přistřihuje větve, které by stínily ostatním a které jsou slabé a nenesly by ovoce.

Ježíš nemluví o dobrém stromu, protože by nás chtěl naučit zahradničit, ale proto, že chce, abychom byli jako ten dobrý strom, který vyroste tak, že k němu budou všichni rádi chodit schovat se v létě do jeho stínu a jehož úroda bude bohatá a ovoce chutné a bez červů. Bude rovný a vysoký a aby tak krásně vyrostl, opře se o kůl, který ho bude podpírat při každé bouři a větru (namalovat strom ve větru bez kůlu ohnutý větrem) – bouře a vítr = zlo, kůl = přikázání, nezvadne, protože bude zalévaný každou modlitbou. Bude poslouchat, co říká Bůh a Boží slovo ho bude vyživovat stejně jako rostliny jsou vyživované hnojivem. Bude se zbavovat svého hříchu stejně jako je strom při stříhání zbavován větví, které nenesou ovoce a jsou zbytečné.


DĚTSKÝ LIST PRO KATECHEZI:

Dětský list

Doplňovací pracovní list k textu evangelia pro děti školního věku.

Nedělní karty Arcidiecézního katechetického střediska v Praze.

Další materiály k této neděli najdete na stránkách Kanán - Katecheze na neděli 

Aktualizováno

Adventní materiály (2.12.2019, 11:22)

Adventní materiály
Aktivity pro dobu adventní si připravila nejen naše redakce, ale také kupříkladu Pastorační středisko AP nebo...

Na cestě za svobodou (14.11.2019, 8:32)

Na cestě za svobodou
V těchto dnech si připomínáme výročí Sametové revoluce. Už 30 let je naše země na cestě k demokracii a svobodě.

Vitráže říjnových svatých (26.10.2019, 22:15)

Vitráže říjnových svatých
Ozdobte si s námi okna vitrážemi světců a světic, které si připomínáme a oslavujeme v měsíci říjnu. I když třeba zrovna...

Příběh české princezny (26.10.2019, 17:22)

Příběh české princezny
Okouzlující příběh svaté Anežky České, té nejchudší, ale také nejpodivuhodnější české princezny, si můžete nově přečíst...

Dušičky - vzpomínka na zemřelé (21.10.2019, 10:20)

Dušičky - vzpomínka na zemřelé
Jak prožít toto téma s dětmiZvláště začátkem listopadu vzpomínáme na ty naše blízké, kteří již zemřeli. Modlíme se za...

Lampióny (21.10.2019, 10:20)

Lampióny
Dny se zkracují, večer se stmívá stále dříve a doba svatomartinských (ale i jiných) lampiónových průvodů se přibližuje....