Pán Ježíš řekl svým učedníkům tato přirovnání: „Může vést slepý slepého? To by přece oba spadli do jámy! Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, a přitom nevidíš, že ty sám máš v oku trám?

Abys mohl bratrovi třísku z oka vyndat, musíš přece nejdřív vyndat ze svého oka trám a teprve potom budeš dobře vidět, abys mohl vyndat bratrovi z oka třísku. Neexistuje dobrý strom, který by dával špatné ovoce, a stejně tak neexistuje špatný strom, který by dával dobré ovoce. Každý strom se pozná podle toho, jaké dává ovoce. Stejné je to s člověkem – dobrý člověk dělá dobré věci, ale zlý člověk dělá zlé věci. 

Zdroj: se svolením použito z webu www.kanan.cz


AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ: 

8. neděle v mezidobí

Téma: Lk 6, 39 – 45

Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: papír na stojanu, silný fix

Promluva: Ježíš mluví o dobrém stromu, který nese dobré ovoce. Jak roste dobrý strom? (Postupně můžeme malovat.) Má pod zemí kořeny a aby dobře vyrostl, zahradník mu k nim zapíchne trubku, aby voda, kterou je bude zalívat šla rovnou k nim. Aby vyrostl rovný a krásný a vítr ho neohnul, zahradník ho přiváže ke kůlu. Navíc mu zahradník přistřihuje větve, které by stínily ostatním a které jsou slabé a nenesly by ovoce.

Ježíš nemluví o dobrém stromu, protože by nás chtěl naučit zahradničit, ale proto, že chce, abychom byli jako ten dobrý strom, který vyroste tak, že k němu budou všichni rádi chodit schovat se v létě do jeho stínu a jehož úroda bude bohatá a ovoce chutné a bez červů. Bude rovný a vysoký a aby tak krásně vyrostl, opře se o kůl, který ho bude podpírat při každé bouři a větru (namalovat strom ve větru bez kůlu ohnutý větrem) – bouře a vítr = zlo, kůl = přikázání, nezvadne, protože bude zalévaný každou modlitbou. Bude poslouchat, co říká Bůh a Boží slovo ho bude vyživovat stejně jako rostliny jsou vyživované hnojivem. Bude se zbavovat svého hříchu stejně jako je strom při stříhání zbavován větví, které nenesou ovoce a jsou zbytečné.


DALŠÍ MATERIÁLY  PRO KATECHEZI (k evangeliu):

VIDEONÁMĚTY: