Když byl Pán Ježíš na kříži, posmívali se mu vojáci i další lidé a říkali: „Jestli jsi opravdu Bůh, tak udělej zázrak a zachraň se!“ Mysleli si, že to nedokáže, a tak se mu posmívali i v tak bolestivé chvíli. 

Vedle Pána Ježíše stály ještě dva kříže, na kterých viseli dva zločinci. Jeden z nich se Ježíši také smál a říkal: „Jestli jsi Bůh, zachraň sebe i nás dva!“ Ale druhý zločinec ho okřikl: „Ani ty nevěříš? Pán Ježíš je přece ukřižovaný nespravedlivě, protože nic špatného neudělal. Je to od něj úžasné, že se nechal zabít za všechny lidi. To my dva si zasloužíme, aby nás ukřižovali za všechno špatné, co jsme dělali.“

Pak se otočil k Pánu Ježíši a poprosil ho, aby si na něj vzpomněl, až bude v nebi u Pána Boha. A Pán Ježíš mu na to řekl: „Ještě dnes budeš se mnou v nebi.“

(Přepsaný text a obrázek přejat se svolením z webu www.kanan.cz)

AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ:

Ježíše Krista Krále

Téma: Ukřižovaný Ježíš je Král

Autor: Ludmila Vyskočilová

Promluva:

Víte, děti, jak vypadá král? Viděli jste někdy živého krále? Asi ne, spíš jenom v pohádce. Přesto budete určitě vědět, co král dělá. Jednoduše bychom mohli říct, že král kraluje. Občas sedí na trůnu... a co víc? Stará se o své království. (Bude určitě zajímavé zjistit, jak to podle dětí vypadá v praxi.) Čím je královo království větší, tím i on je větší a důležitější. Jak se ale pozná dobrý král od špatného? Dobrý král se snaží, aby se všem v jeho království žilo co nejlépe. Špatný král se stará hlavně o sebe a lidem v jeho království se špatně daří. Dnes slavíme Slavnost Ježíše Krista Krále, radujeme se, že Ježíš je největší a nejlepší Král. Vypadá Ježíš ale jako král? Vždyť je přibitý ke kříži a celý zmučený... Přesto, že Ježíš na kříži nevypadá jako král, jeho království je největší ze všech – nemá totiž konec ani hranice. Do jeho království patří celá Země a nebe. V jeho království žijí všichni lidé, i ti, co už zemřeli a vzal si je k sobě. A přesto, že je Ježíš na kříži zbavený šatu a zabitý, je také nejlepším králem. Nejen, že se stará o všechny obyvatele svého království, on za jejich vysvobození a záchranu položil svůj život. To se ale máme, že máme takového Krále! Měli bychom mu za to poděkovat!

DĚTSKÝ LIST PRO KATECHEZI:

Pracovní list (228 kB)

Úplně jiný král Úplně jiný král (JPG, 1 MB)

Kristus je král Kristus je král (JPG, 1 MB)

Královské šaty Královské šaty (JPG, 605 kB)

Zahrajte si hru - Do království za Králem.
Další materiály k této neděli najdete na stránkách Kanán - Katecheze na neděli