NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ:

Ježíše Krista Krále

Téma: Ukřižovaný Ježíš je Král

Autor: Ludmila Vyskočilová

Promluva:

Víte, děti, jak vypadá král? Viděli jste někdy živého krále? Asi ne, spíš jenom v pohádce. Přesto budete určitě vědět, co král dělá. Jednoduše bychom mohli říct, že král kraluje. Občas sedí na trůnu... a co víc? Stará se o své království. (Bude určitě zajímavé zjistit, jak to podle dětí vypadá v praxi.) Čím je královo království větší, tím i on je větší a důležitější. Jak se ale pozná dobrý král od špatného? Dobrý král se snaží, aby se všem v jeho království žilo co nejlépe. Špatný král se stará hlavně o sebe a lidem v jeho království se špatně daří.

Dnes slavíme Slavnost Ježíše Krista Krále, radujeme se, že Ježíš je největší a nejlepší Král. Vypadá Ježíš ale jako král? Vždyť je přibitý ke kříži a celý zmučený... Přesto, že Ježíš na kříži nevypadá jako král, jeho království je největší ze všech – nemá totiž konec ani hranice. Do jeho království patří celá Země a nebe. V jeho království žijí všichni lidé, i ti, co už zemřeli a vzal si je k sobě. A přesto, že je Ježíš na kříži zbavený šatu a zabitý, je také nejlepším králem. Nejen, že se stará o všechny obyvatele svého království, on za jejich vysvobození a záchranu položil svůj život. To se ale máme, že máme takového Krále! Měli bychom mu za to poděkovat!


AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

Evangelim k této neděli přepsané dětským způsobem:

Když byl Pán Ježíš na kříži, posmívali se mu vojáci i další lidé a říkali: „Jestli jsi opravdu Bůh, tak udělej zázrak a zachraň se!“ Mysleli si, že to nedokáže, a tak se mu posmívali i v tak bolestivé chvíli. 

Vedle Pána Ježíše stály ještě dva kříže, na kterých viseli dva zločinci. Jeden z nich se Ježíši také smál a říkal: „Jestli jsi Bůh, zachraň sebe i nás dva!“ Ale druhý zločinec ho okřikl: „Ani ty nevěříš? Pán Ježíš je přece ukřižovaný nespravedlivě, protože nic špatného neudělal. Je to od něj úžasné, že se nechal zabít za všechny lidi. To my dva si zasloužíme, aby nás ukřižovali za všechno špatné, co jsme dělali.“

Pak se otočil k Pánu Ježíši a poprosil ho, aby si na něj vzpomněl, až bude v nebi u Pána Boha. A Pán Ježíš mu na to řekl: „Ještě dnes budeš se mnou v nebi.“

(Přepsaný text převzat se svolením z webu www.kanan.cz)


DALŠÍ MATERIÁLY:

 Dětský list pro katechezi

  Nedělní karty Arcidiecézního katechetického střediska v Praze, dále nám ADKS nabízí 

♦ Ježíš je náš král - scénář pro katechezi nebo i luštěnky: ♦ Ano, já jsem král a další luštěnku:

♦ Pojďte, požehnaní mého Otce

♦  List k zamyšleníKvíz z KanánuKvíz 2, barevný komix, který najdeme i 

♦ v černobílém provedení, to vše se svolením převzato z webu www.kanan.cz

♦ redakce deti.vira.cz nabízí řadu materiálů:  materiály z archivu redakce

♦ o království Božím a Ježíší jako Králi na webu vira.cz

VIDEONÁMĚTY:

♦ Z Českobudějovického biskupství k nám míří další povídání s paní Martinou Fürstovou (přidáme během týdne)

♦ Katecheze Dobrého pastýře s Ovečkou

♦ video nahrané s dětmi nabízí pan Marek Cúth

♦ povídání pro starší děti zvané Minikatecheze (přidáváme, až autoři zveřejní)