Přečtěte si celé nedělní texty, abyste věděli, co při mši - ať už v kostele nebo při přenosu doma, pokud jít nemůžete - všechno uslyšíte!

Nedělním listu pro katechezi si můžete přečíst zamyšlení, vymalovat obrázek, vyluštit křížovku a splnit týdenní úkoly!

Proč apoštolům hlas z nebe znovu potvrdil, kdo Ježíš je? A nezazněla tato slova už v evangeliích dříve? Čeká vás luštěnka To je můj milovaný Syn - možná vám na položené otázky odpoví!

A nesmíme zapomenout koncem týdne také na videokázání P. Romana Vlka z Vlčího doupěte!