() -

/ V karanténě / K aktuální neděli

K aktuální neděli

20. 5. 2021

Duch svatý, Letnice

Seslání Ducha svatého B - Přijměte Ducha svatého!

O svátcích Letnic se v Jeruzalémě sešlo mnoho lidí. Apoštolové, Ježíšovi příbuzní, Maria a další ženy ale byli spolu v jednom domě a modlili se. Očekávali Přímluvce, kterého jim Ježíš slíbil. Co se ale stalo potom? 

13. 5. 2021

7. neděle velikonoční B - Neprosím, abys je vzal ze světa...

7. neděle velikonoční B - Neprosím, abys je vzal ze světa...

Evangelia velikonočních nedělí nám nejrůznějším způsobem připomínají, co bychom si z oslavy svátku Ježíšova zmrtvýchvstání měli odnést: radost, pokoj, vzájemnou lásku, blízkost Bohu… Do jakých slov bychom to ale všechno mohli shrnout?

5. 5. 2021

6. neděle velikonoční B - Nikdo nemá větší lásku...

6. neděle velikonoční B - Nikdo nemá větší lásku...

Slavíme největší svátky v roce – Velikonoce, které jsou oslavou zmrtvýchvstání našeho Pána Ježíše Krista. Jenže jeho zmrtvýchvstání není jen událost z historie – týká se nás všech!

29. 4. 2021

5. neděle velikonoční B - Já jsem pravý vinný kmen!

5. neděle velikonoční B - Já jsem pravý vinný kmen!

Ježíš v mnoha příkladech ještě před svou smrtí učil apoštoly, kdo je on sám a kdo jeho Otec. Jeden z příkladů jsme slyšeli i v dnešním evangeliu. Nic z toho bychom ale doopravdy nemohli poznat, kdyby Ježíš nevstal z mrtvých...

21. 4. 2021

4. neděle velikonoční B - Já jsem pastýř dobrý!

4. neděle velikonoční B - Já jsem pastýř dobrý!

Každý z nás už určitě viděl obrázek Ježíše - Dobrého pastýře a určitě také ví, že i my se můžeme nazývat Ježíšovým stádem, Ježíšovými ovcemi. Není to pěkné? Náš pastýř nás vždycky půjde hledat, když se ztratíme, a každého z nás volá jménem!

15. 4. 2021

3. neděle velikonoční B - Vzal si a před nimi pojedl

3. neděle velikonoční B - Vzal si a před nimi pojedl

Ježíš ukazuje své rány na rukou a nohou a před svými učedníky jí; tím dokazuje, že je opravdu tím, koho apoštolové znali. Navíc mají pochopit, že jejich Mistr je i po vzkříšení „zcela lidský“!

9. 4. 2021

2. neděle velikonoční B - Vlož ruku do mých ran

2. neděle velikonoční B - Vlož ruku do mých ran

Apoštol Tomáš nevěřil, že se ostatní setkali se vzkříšeným Ježíšem, a chtěl se o tom přesvědčit sám. Potom ale vyznal, že je Ježíš jeho Bůh a Pán - a to je nejkrásnější vyznání víry, které v evangeliu máme. Víra není samozřejmost, ale dar!

31. 3. 2021

Neděle Zmrtvýchvstání Páně B - Kam položili Pána?

Neděle Zmrtvýchvstání Páně B - Kam položili Pána?

Běželi bychom jako Petr a Jan přesvědčit se o tom, co by nám Marie řekla? A stejně je i pro nás každý rok překvapení, že nacházíme hrob prázdný a Ježíš vstal z mrtvých!

25. 3. 2021

Květná neděle B - Olej pro Ježíše

Květná neděle B - Olej pro Ježíše

Na počátku dnešního evangelia - pašijí podle Marka - jsme slyšeli, jak neznámá žena pomazala Ježíšovu hlavu olejem. Nebyla ona skutečnou "pozornou učednicí", která chtěla prokázat Ježiši nejen svou úctu, ale také mu před nadcházejícím utrpením symbolicky  posloužit?

18. 3. 2021

5. neděle postní B - O pšeničném zrnu

5. neděle postní B - O pšeničném zrnu

I v dnešním evangeliu Ježíš o sobě mluví v mnoha obrazech. Přirovnává se k pšeničnému zrnu, které má přinést hojný užitek, ale nakonec nám dává jeden důležitý slib...

11. 3. 2021

4. neděle postní B - Kdo jedná podle pravdy, jde ke světlu

4. neděle postní B - Kdo jedná podle pravdy, jde ke světlu

Ježíš mluví s Nikodémem o své smrti a přirovnává ji k vyvýšení měděného hada, kterého vyrobil Mojžíš, díky němuž se Izraelité na poušti nemuseli bát jedovatých hadů... Sám bude vyvýšen na kříž a to je naše záchrana!

3. 3. 2021

3. neděle postní B - Nedělejte z domu mého Otce tržnici!

3. neděle postní B - Nedělejte z domu mého Otce tržnici!

Ježíš v dnešním příběhu vyhnal z chrámu kupce a udivil všechny okolo, když řekl, že ve třech dnech tento chrám opět postaví, kdyby byl zbořen. Slyšeli jsme ale také, že to řekl „o chrámu svého těla“...

25. 2. 2021

2. neděle postní B - Mistře, je dobře, že jsme tady!

2. neděle postní B - Mistře, je dobře, že jsme tady!

To, co Petr, Jakub a Jan zažili s Ježíšem na vrcholu hory, pro ně muselo být zvláštní, důležité, ale zároveň určitě trochu nepochopitelné. Poznávali, kdo Ježíš je, ale hlas z nebe jim to zde znovu potvrdil... Přemýšlejme nad tím, co mohou slova, která na hoře zazněla, znamenat pro nás!

16. 2. 2021

1. neděle postní B - Ježíš byl na poušti čtyřicet dní

1. neděle postní B - Ježíš byl na poušti čtyřicet dní

Ježíš odešel na poušť, kde se čtyřicet dní postil, modlil a připravoval na své veřejné působení. My sice do pouště odejít před Velikonocemi nemůžeme, přesto se i tak na ně můžeme připravit. Už vás dnes napadlo, jak to udělat?

11. 2. 2021

6. neděle v mezidobí B - Jestli chceš, můžeš mne očistit!

6. neděle v mezidobí B - Jestli chceš, můžeš mne očistit!

V dnešním evangeliu uslyšíme příběh malomocného, nad kterým se Ježíš slitoval a uzdravil ho. Byl jedním z prvních, kdo i přes zákaz vyprávěl o svém uzdravení druhým lidem, takže se k Ježíši začaly sbíhat celé zástupy lidí...

4. 2. 2021

5. neděle v mezidobí B - A ona je obsluhovala...

5. neděle v mezidobí B - A ona je obsluhovala...

Za Ježíšem jdou stále větší zástupy lidí, když vidí, jak uzdravuje nemocné - úplně neznámé i příbuzné svých učedníků. Pak ale náhle zmizí, odejde... kde ho učedníci najdou?

28. 1. 2021

4. neděle v mezidobí B - Mlč a vyjdi z něho!

4. neděle v mezidobí B - Mlč a vyjdi z něho!

Ježíš v Kafarnaum učil v synagóze jako ten, kdo je opravdu mocný. A svá slova potvrdil i znamením, kdy uzdravil posedlého člověka. Taková znamení nazýváme zázraky – ale proč je Ježíš vlastně dělal a co pro nás znamenají?

14. 1. 2021

2. neděle v mezidobí B - Šli a viděli, kde bydlí

2. neděle v mezidobí B - Šli a viděli, kde bydlí

Ježíš musel na učedníky opravdu zapůsobit, když okamžitě opustili Jana Křtitele, šli za ním, vyptávali se, kde bydlí, a zůstali u něho celý zbytek dne! Jak rychle jsme my ochotni vstát a jít za Ježíšem? A také bychom s tím tak dlouho chtěli zůstat?

15. 12. 2020

4. neděle adventní B - Neboj se, Maria!

4. neděle adventní B - Neboj se, Maria!

Dovedeme si představit, jak se asi dívka Maria z Nazareta polekala, když za ní úplně nečekaně přišel anděl? Naslouchala mu ale a nakonec ráda splnila Boží vůli. Stejně se ale zeptala, jak bude možné to, co jí Gabriel zvěstoval. I my se můžeme Boha ptát, ale nakonec se bude nejlepší řídit Mariiným příkladem!

9. 12. 2020

3. neděle adventní B - Vyrovnejte cestu Pánu!

3. neděle adventní B - Vyrovnejte cestu Pánu!

Vyrovnávat cesty není lehké a výzvu k těžké práci někdy slyšíme moc neradi... A tak i Židé přemýšleli, kým Jan je, že je vybízí k něčemu tolik namáhavému. Jan ale všechnu pozornost směřuje na toho, který přichází: Ježíše. Dokážeme i my se soustředit na to, že přichází a není daleko?

20. července 1969 dosáhli lidé povrchu Měsíce

20. července 1969 dosáhli lidé povrchu Měsíce
(17. 7. 2024) 20.7.1969 přistálo na Měsíci Apollo 11 s lidskou posádkou.

Genetik Mendel

Genetik Mendel
(14. 7. 2024) 20. července se v Hynčicích narodil Gregor Johann Mendel, přírodovědec, zakladatel genetiky a…

Josef Toufar - výročí narození 14.7.1902

Josef Toufar - výročí narození 14.7.1902
(11. 7. 2024) Zhlédněte s námi animovaný snímek o životě římskokatolického kněze Josefa Toufara, který byl přítomen zázraku…

Co je to Katecheze dobrého pastýře?

Co je to Katecheze dobrého pastýře?
(9. 7. 2024) Poté, co začala učit náboženství, stále hledala způsob, kterým by nejlépe dětem pomohla na cestě…

Aktualizováno

Učíme se počítat s obrázky z Bible - čísla 7,8 (9.7.2024, 10:18)

Učíme se počítat s obrázky z Bible - čísla 7,8
7 svíček na sedmiramenném svícnu; 8 ryb

Učíme se počítat s obrázky z Bible - čísla 4,5,6 (9.7.2024, 10:18)

Učíme se počítat s obrázky z Bible - čísla 4,5,6
4 andělé; 5 prstů na ruce; 6 cípů hvězdy 

Učíme se počítat s obrázky z Bible - čísla 1, 2, 3 (9.7.2024, 10:18)

Učíme se počítat s obrázky z Bible - čísla 1, 2, 3
1 - archa; 2 - Adam a Eva; 3 - tři králové...