() -

/ V karanténě / K aktuální neděli

K aktuální neděli

14. 1. 2021

2. neděle v mezidobí B - Šli a viděli, kde bydlí

2. neděle v mezidobí B - Šli a viděli, kde bydlí

Ježíš musel na učedníky opravdu zapůsobit, když okamžitě opustili Jana Křtitele, šli za ním, vyptávali se, kde bydlí, a zůstali u něho celý zbytek dne! Jak rychle jsme my ochotni vstát a jít za Ježíšem? A také bychom s tím tak dlouho chtěli zůstat?

15. 12. 2020

4. neděle adventní B - Neboj se, Maria!

4. neděle adventní B - Neboj se, Maria!

Dovedeme si představit, jak se asi dívka Maria z Nazareta polekala, když za ní úplně nečekaně přišel anděl? Naslouchala mu ale a nakonec ráda splnila Boží vůli. Stejně se ale zeptala, jak bude možné to, co jí Gabriel zvěstoval. I my se můžeme Boha ptát, ale nakonec se bude nejlepší řídit Mariiným příkladem!

9. 12. 2020

3. neděle adventní B - Vyrovnejte cestu Pánu!

3. neděle adventní B - Vyrovnejte cestu Pánu!

Vyrovnávat cesty není lehké a výzvu k těžké práci někdy slyšíme moc neradi... A tak i Židé přemýšleli, kým Jan je, že je vybízí k něčemu tolik namáhavému. Jan ale všechnu pozornost směřuje na toho, který přichází: Ježíše. Dokážeme i my se soustředit na to, že přichází a není daleko?

30. 11. 2020

Jan Křtitel, Jordán, křest, poušť, Ježíš, Pán, příchod, advent

2. neděle adventní B - Připravte cestu Pánu

Za Janem Křtitelem přicházeli na poušť lidé z Jeruzaléma i z judského kraje, protože chtěli slyšet, co jim řekne. Nerozuměli ale tomu, čí příchod jim ohlašoval – Ježíše, který je mocnější než on. Víme ale my, proč je pro nás jeho příchod tak důležitý? Zkusme se na něj právě teď víc připravit!

23. 11. 2020

Bdělost, příchod, poslední den, eschatologie

1. neděle adventní B - Dejte pozor a bděte!

"Bděte!" "Buďte bdělí!" To všechno nám dnešní evangelium důrazně říká a my si musíme vzpomenout na družičky a jejich lampy bez oleje, o kterých jsme slyšeli před několika týdny. Ježíš nás upozorňuje, že přijde, když ho nebudeme čekat. Jsme ale každý den dost pozorní, abychom poznali, že se s ním potkáváme?

18. 11. 2020

Ježíš, král, ovce, vláda, konec světa, soud

Slavnost Ježíše Krista Krále A

Až Pán Ježíš přijde podruhé, na konci času, budeme se chtít jistě postavit mezi ovce u jeho pravé ruky. Ale on se nás na něco bude chtít zeptat: pomohli jste těm, kteří to potřebovali? Jestli ano, pomohli jste mně... A naše láska k druhým bude důležitější, než jsme si mysleli!

9. 11. 2020

hřivna, majetek, služebník, pán, dar

33. neděle v mezidobí cyklu A - O hřivnách

Jeden člověk měl tři služebníky a potřeboval odcestovat. Ale co si počít s majetkem, kdo se o něj postará? Zavolal si tedy ty tři a svůj majetek jim svěřil... A jak to dopadlo? A jakými hospodáři bychom byli my?

3. 11. 2020, Lenka Jeřábková

Boží království, svatba, ženich, světlo, podobenství

32. neděle v mezidobí cyklu A - O družičkách a lampách

Družičky čekají celou noc na ženicha, usnou... a polovina z nich nakonec zjistí, že nejsou na jeho příchod připraveny! Co se s nimi stane, vezme je ženich na svatbu? A kdo je ten ženich? A jsme my připraveni na to, až přijde?

27. 10. 2020, Lenka Jeřábková, Gabriela Suchlová

Svatí, světci

Slavnost Všech svatých

Radujte se a jásejte, neboť máte v nebi velkou odměnu! To slyšíme v dnešním čtení z evangelia na slavnost Všech svatých, která připadá na dnešní neděli. Svatí byli ti, kdo velmi dobře pochopili, co je Ježíš učil, přes všechny překážky šli za ním... a proto jsou nám tak dobrými vzory a pomocníky. Prošli totiž tím, čím procházíme i my!

19. 10. 2020

Ježíš, přikázání, zákon

30. neděle v mezidobí cyklu A

Mistře, které přikázání je v zákoně největší? Tak se Ježíše ptali farizeové, když ho chtěli dostat do úzkých. A on jim na to odpověděl jasně a přesně, jak to uslyšíme v nedělním čtení. A týkají se tato přikázání i nás?

13. 10. 2020

Mince

29. neděle v mezidobí

Čí je to obraz a nápis? V evangeliu této neděle se dočteme, jak Ježíš odpověděl farizeům, když se ho ptali, zda je povoleno platit chrámovou daň...  

Neděle Božího slova - vždy 3. neděle liturgického mezidobí

Neděle Božího slova - vždy 3. neděle liturgického mezidobí
(16. 1. 2021) Vždy 3. neděle liturgického mezidobí je věnována „slavení a šíření Božího slova a úvaze nad ním“.

Masopust / karneval

Masopust / karneval
(8. 1. 2021) Období (po konci Vánoc) do začátku postní doby, v němž se lidé radují, veselí, pořádají zábavy, hostiny a maškarní…

Ježíšův křest

Ježíšův křest
(7. 1. 2021) Vánoční doba končí svátke Křtu Páně  

Tříkrálová sbírka online

Tříkrálová sbírka online
(5. 1. 2021) Vážení, i letos k vám přicházejí tři králové. Jako vždy přinášejí radost a boží požehnání, netradiční…

Tři králové

Tři králové
(1. 1. 2021) Vyprávění a aktivity pro děti

Sníh!

Sníh!
(29. 12. 2020) Když v zimě napadne sníh, máme velkou radost. Ale i kdyby nenapadl, nabízíme vám něco, co vám sníh připomene a…

Aktualizováno

Biblické symboly (21.1.2021, 19:06)

Filip a Etiopan (21.1.2021, 18:51)