() -

/ V karanténě / K aktuální neděli

K aktuální neděli

15. 4. 2021

3. neděle velikonoční B - Vzal si a před nimi pojedl

3. neděle velikonoční B - Vzal si a před nimi pojedl

Ježíš ukazuje své rány na rukou a nohou a před svými učedníky jí; tím dokazuje, že je opravdu tím, koho apoštolové znali. Navíc mají pochopit, že jejich Mistr je i po vzkříšení „zcela lidský“!

9. 4. 2021

2. neděle velikonoční B - Vlož ruku do mých ran

2. neděle velikonoční B - Vlož ruku do mých ran

Apoštol Tomáš nevěřil, že se ostatní setkali se vzkříšeným Ježíšem, a chtěl se o tom přesvědčit sám. Potom ale vyznal, že je Ježíš jeho Bůh a Pán - a to je nejkrásnější vyznání víry, které v evangeliu máme. Víra není samozřejmost, ale dar!

31. 3. 2021

Neděle Zmrtvýchvstání Páně B - Kam položili Pána?

Neděle Zmrtvýchvstání Páně B - Kam položili Pána?

Běželi bychom jako Petr a Jan přesvědčit se o tom, co by nám Marie řekla? A stejně je i pro nás každý rok překvapení, že nacházíme hrob prázdný a Ježíš vstal z mrtvých!

25. 3. 2021

Květná neděle B - Olej pro Ježíše

Květná neděle B - Olej pro Ježíše

Na počátku dnešního evangelia - pašijí podle Marka - jsme slyšeli, jak neznámá žena pomazala Ježíšovu hlavu olejem. Nebyla ona skutečnou "pozornou učednicí", která chtěla prokázat Ježiši nejen svou úctu, ale také mu před nadcházejícím utrpením symbolicky  posloužit?

18. 3. 2021

5. neděle postní B - O pšeničném zrnu

5. neděle postní B - O pšeničném zrnu

I v dnešním evangeliu Ježíš o sobě mluví v mnoha obrazech. Přirovnává se k pšeničnému zrnu, které má přinést hojný užitek, ale nakonec nám dává jeden důležitý slib...

11. 3. 2021

4. neděle postní B - Kdo jedná podle pravdy, jde ke světlu

4. neděle postní B - Kdo jedná podle pravdy, jde ke světlu

Ježíš mluví s Nikodémem o své smrti a přirovnává ji k vyvýšení měděného hada, kterého vyrobil Mojžíš, díky němuž se Izraelité na poušti nemuseli bát jedovatých hadů... Sám bude vyvýšen na kříž a to je naše záchrana!

3. 3. 2021

3. neděle postní B - Nedělejte z domu mého Otce tržnici!

3. neděle postní B - Nedělejte z domu mého Otce tržnici!

Ježíš v dnešním příběhu vyhnal z chrámu kupce a udivil všechny okolo, když řekl, že ve třech dnech tento chrám opět postaví, kdyby byl zbořen. Slyšeli jsme ale také, že to řekl „o chrámu svého těla“...

25. 2. 2021

2. neděle postní B - Mistře, je dobře, že jsme tady!

2. neděle postní B - Mistře, je dobře, že jsme tady!

To, co Petr, Jakub a Jan zažili s Ježíšem na vrcholu hory, pro ně muselo být zvláštní, důležité, ale zároveň určitě trochu nepochopitelné. Poznávali, kdo Ježíš je, ale hlas z nebe jim to zde znovu potvrdil... Přemýšlejme nad tím, co mohou slova, která na hoře zazněla, znamenat pro nás!

16. 2. 2021

1. neděle postní B - Ježíš byl na poušti čtyřicet dní

1. neděle postní B - Ježíš byl na poušti čtyřicet dní

Ježíš odešel na poušť, kde se čtyřicet dní postil, modlil a připravoval na své veřejné působení. My sice do pouště odejít před Velikonocemi nemůžeme, přesto se i tak na ně můžeme připravit. Už vás dnes napadlo, jak to udělat?

11. 2. 2021

6. neděle v mezidobí B - Jestli chceš, můžeš mne očistit!

6. neděle v mezidobí B - Jestli chceš, můžeš mne očistit!

V dnešním evangeliu uslyšíme příběh malomocného, nad kterým se Ježíš slitoval a uzdravil ho. Byl jedním z prvních, kdo i přes zákaz vyprávěl o svém uzdravení druhým lidem, takže se k Ježíši začaly sbíhat celé zástupy lidí...

4. 2. 2021

5. neděle v mezidobí B - A ona je obsluhovala...

5. neděle v mezidobí B - A ona je obsluhovala...

Za Ježíšem jdou stále větší zástupy lidí, když vidí, jak uzdravuje nemocné - úplně neznámé i příbuzné svých učedníků. Pak ale náhle zmizí, odejde... kde ho učedníci najdou?

28. 1. 2021

4. neděle v mezidobí B - Mlč a vyjdi z něho!

4. neděle v mezidobí B - Mlč a vyjdi z něho!

Ježíš v Kafarnaum učil v synagóze jako ten, kdo je opravdu mocný. A svá slova potvrdil i znamením, kdy uzdravil posedlého člověka. Taková znamení nazýváme zázraky – ale proč je Ježíš vlastně dělal a co pro nás znamenají?

14. 1. 2021

2. neděle v mezidobí B - Šli a viděli, kde bydlí

2. neděle v mezidobí B - Šli a viděli, kde bydlí

Ježíš musel na učedníky opravdu zapůsobit, když okamžitě opustili Jana Křtitele, šli za ním, vyptávali se, kde bydlí, a zůstali u něho celý zbytek dne! Jak rychle jsme my ochotni vstát a jít za Ježíšem? A také bychom s tím tak dlouho chtěli zůstat?

15. 12. 2020

4. neděle adventní B - Neboj se, Maria!

4. neděle adventní B - Neboj se, Maria!

Dovedeme si představit, jak se asi dívka Maria z Nazareta polekala, když za ní úplně nečekaně přišel anděl? Naslouchala mu ale a nakonec ráda splnila Boží vůli. Stejně se ale zeptala, jak bude možné to, co jí Gabriel zvěstoval. I my se můžeme Boha ptát, ale nakonec se bude nejlepší řídit Mariiným příkladem!

9. 12. 2020

3. neděle adventní B - Vyrovnejte cestu Pánu!

3. neděle adventní B - Vyrovnejte cestu Pánu!

Vyrovnávat cesty není lehké a výzvu k těžké práci někdy slyšíme moc neradi... A tak i Židé přemýšleli, kým Jan je, že je vybízí k něčemu tolik namáhavému. Jan ale všechnu pozornost směřuje na toho, který přichází: Ježíše. Dokážeme i my se soustředit na to, že přichází a není daleko?

30. 11. 2020

Jan Křtitel, Jordán, křest, poušť, Ježíš, Pán, příchod, advent

2. neděle adventní B - Připravte cestu Pánu

Za Janem Křtitelem přicházeli na poušť lidé z Jeruzaléma i z judského kraje, protože chtěli slyšet, co jim řekne. Nerozuměli ale tomu, čí příchod jim ohlašoval – Ježíše, který je mocnější než on. Víme ale my, proč je pro nás jeho příchod tak důležitý? Zkusme se na něj právě teď víc připravit!

23. 11. 2020

Bdělost, příchod, poslední den, eschatologie

1. neděle adventní B - Dejte pozor a bděte!

"Bděte!" "Buďte bdělí!" To všechno nám dnešní evangelium důrazně říká a my si musíme vzpomenout na družičky a jejich lampy bez oleje, o kterých jsme slyšeli před několika týdny. Ježíš nás upozorňuje, že přijde, když ho nebudeme čekat. Jsme ale každý den dost pozorní, abychom poznali, že se s ním potkáváme?

18. 11. 2020

Ježíš, král, ovce, vláda, konec světa, soud

Slavnost Ježíše Krista Krále A

Až Pán Ježíš přijde podruhé, na konci času, budeme se chtít jistě postavit mezi ovce u jeho pravé ruky. Ale on se nás na něco bude chtít zeptat: pomohli jste těm, kteří to potřebovali? Jestli ano, pomohli jste mně... A naše láska k druhým bude důležitější, než jsme si mysleli!

9. 11. 2020

hřivna, majetek, služebník, pán, dar

33. neděle v mezidobí cyklu A - O hřivnách

Jeden člověk měl tři služebníky a potřeboval odcestovat. Ale co si počít s majetkem, kdo se o něj postará? Zavolal si tedy ty tři a svůj majetek jim svěřil... A jak to dopadlo? A jakými hospodáři bychom byli my?

3. 11. 2020, Lenka Jeřábková

Boží království, svatba, ženich, světlo, podobenství

32. neděle v mezidobí cyklu A - O družičkách a lampách

Družičky čekají celou noc na ženicha, usnou... a polovina z nich nakonec zjistí, že nejsou na jeho příchod připraveny! Co se s nimi stane, vezme je ženich na svatbu? A kdo je ten ženich? A jsme my připraveni na to, až přijde?

Vystřihněte si kytičku

Vystřihněte si kytičku
(16. 4. 2021) Vystřihněte si tulipán a další jarní kytičky... Vystřihovánka, omalovánka, luštěnka - rébus...

Zimní spánek – která zvířátka se probouzejí ze zimního spánku?

Zimní spánek – která zvířátka se probouzejí ze zimního spánku?
(6. 4. 2021) Připravili jsem pro vás luštěnku (a omalovánku) s otázkou, která zvířátka se probouzejí ze zimního spánku? 

Na své radosti a bolesti nejsem sám

(31. 3. 2021) Pomůcka k osobnímu prožití Velikonoc:  pracovní list "Na své radosti a bolesti nejsem…

Velikonoce na webu deti.vira.cz

Velikonoce na webu deti.vira.cz
(30. 3. 2021) Nabízíme vám rychlý přehled toho, co naleznete na tomto webu k tématice Velikonoce pro děti.

Projekt Velikonoce pro distanční vzdělávání

(29. 3. 2021) Na kanále vimeo.com je k využití projekt Velikonoce pro distanční vzdělávání. Jedná se o příběh pro děti i dospělé…

Křížová cesta pro děti a od dětí

Křížová cesta pro děti a od dětí
(25. 3. 2021) Křížová cesta namluvená a nazpívaná dětmi pro děti

Aktualizováno

3. neděle velikonoční B - Vzal si a před nimi pojedl (16.4.2021, 13:03)

3. neděle velikonoční B - Vzal si a před nimi pojedl
Ježíš ukazuje své rány na rukou a nohou a před svými učedníky jí; tím dokazuje, že je opravdu tím, koho apoštolové...

Rostliny (16.4.2021, 11:07)

Bůh stvořil celý svět. Celé stvoření jakoby  vypráví o Boží kráse, síle, moci, jemnosti a velikosti. Část...