Přečtěte si celé nedělní texty, abyste věděli, co při mši - ať už v kostele nebo při přenosu doma, pokud jít nemůžete - všechno uslyšíte!

Nedělním listu pro katechezi si můžete přečíst zamyšlení, vymalovat obrázek, vyluštit křížovku a splnit týdenní úkoly!

Už od Velikonoc stále mluvíme o Ježíšově zmrtvýchvstání. Co to ale znamená pro každého z nás? Zamyslet se můžeme s dnešní nedělní šifrou Ježíš vstal z mrtvých!

A nesmíme zapomenout koncem týdne také na videokázání P. Romana Vlka z Vlčího doupěte!