Kvízové hry

Znalec adventu
Myslíte si, že o adventu víte úplně všechno? Pojďte si zkusit jednoduchou třídílnou kvízovou hru, kde budete postupně odpovídat na stále těžší otázky. Získáte bronzovou, stříbrnou i zlatou hvězdu znalce?

Kvízová hra „48“
Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o příslušném tématu na bázi losování otázek. A když budete mít štěstí, vylosujete si bonus!

Trůn moudrosti
Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o příslušném tématu na bázi výběru správných a špatných odpovědí. Dokážete odhalit, jestli vám ten, kdo hru vede, říká pravdu, nebo jestli si jen vymýšlí?

Luštěnky o vánocích

Prorok Izaiáš hovoří o Ježíšovi
Starozákonní proroci předpovídali, že jednou přijde na svět Spasitel, který lidstvo zachrání z jeho hříchů. Lidé se ptali, kdo to asi bude a kdy a kde se narodí. Hovořil o něm i prorok Izaiáš.

Dlouhá cesta do Betléma
Kolika cestami se Josef s Marií mohou dát, aby došli do Betléma?

Když je Štědrý večer…
Štědrý den slavíme každý rok 24. prosince. Večer pak začíná velká slavnost – Vánoce, na které se celý advent připravujeme. Proč ale tomuto večeru říkáme Štědrý a proč si dáváme dárky?

Dárek pro Ježíše
Snad každý se těší na to, že pod vánočním stromkem najde nějaký dárek. Napadlo vás ale někdy, jaký dárek by si možná přál ten, jehož narozeniny slavíme?

Co se děje o Vánocích?
Dokážete správně doplnit text, který někomu, kdo to neví, může vysvětlit, co jsou Vánoce?

Poselství Vánoc
Ježíš se narodil v Betlémě před více než dvěma tisíci lety. Co Bůh chtěl lidem touto událostí říct? Proč je toto jeho poselství aktuální i dnes?

Vánoční zpráva
Vánoce jsou velmi radostné svátky. Netěšíme se jen z prázdnin, z dárků a z toho, že můžeme být spolu, ale především z toho, co se o vánocích stalo a úplně to změnilo lidské dějiny: Bůh se stal člověkem!

Co se slaví o Vánocích?
Mnoho lidí dnes ví jen velmi nepřesně, proč vlastně slavíme Vánoce. My křesťané si totiž připomínáme jednu velkou a radostnou událost!

Vánoční tajemství I.
O vánočních událostech pojednávají dvě ze čtyř evangelií: Lukášovou a Matoušovo. O tom, co se stalo, se zde dočtete mnoho, nejdůležitější je však jediné, to nejdůležitější vánoční tajemství. Znáte je?

Vánoční tajemství II.
O Vánocích oslavujeme narození Ježíše Krista. Co nám přináší radost, když přemýšlíme o této události?

Co se stalo v Betlémě?
Proč jsou pro nás vánoce tak velkým svátkem? A těšíme se na ně jenom kvůli dárkům? A proč si vlastně dárky dáváme? Protože největší dar už jsme dávno dostali!

Buďme jako pastýři
Ježíš, Boží Syn, se narodil v judském městě Betlémě. Maria a Josef nenašli místo, kde by mohli přenocovat, a tak položili malého Ježíše do jeslí ve chlévě. Andělé pak oznámili pastýřům, kteří byli se svými stády nedaleko, že se jim narodil Spasitel. Oni si pospíšili a hned se mu šli poklonit… Ale co my?

Bylo to o Vánocích takhle?
Kde se vzal, tu se vzal, objevil se krásně napsaný známý příběh… ale byl přece jenom trochu divný! Když opravíš chyby a správná písmena napíšeš za sebou, objeví se úplně jiný text…

Proč Ježíš přišel na svět?
Na Vánoce se připravujeme nejrůznějším způsobem: sháníme dárky, zdobíme byt, uklízíme, pečeme cukroví… Hlavně se ale chystáme sami, aby se i v nás mohl narodit Spasitel, malý Ježíš. Proč se ale Ježíš narodil? Co to pro nás znamená?

Radostná vánoční zvěst
Asi bychom těžko hledali někoho, kdo nezná příběh o Ježíšově narození. Dokážeš správně doplnit do textu chybějící slova?

Vánoční kvízové bludiště
Pojďme si ověřit, co víme o Vánocích!

Cesta za hvězdou
Kterou cestou povede hvězda mudrce, aby se mohli poklonit novorozenému Ježíši?

Tajemná zkratka
O slavnosti Zjevení Páně píšeme křídou na dveře písmena K + M + B. Víš, co tahle zkratka znamená?

Kolik bylo mudrců?
Podle tradice byli mudrci – „králové“ tři. Kolik jich ale přišlo do Betléma doopravdy?

Mudrci u Ježíše
Mudrci na východě uviděli na obloze hvězdu, která oznamovala narození nového krále. Nepřivedla je však do královského paláce, ale do chudého příbytku, kde byl Ježíš se svou matkou Marií a pěstounem Josefem. Co udělali mudrci?

Mudrci na cestě
Mudrci se vydali na dlouhou, namáhavou a jistě i nebezpečnou cestu, aby se mohli poklonit Ježíši, nově narozenému Králi. My to máme jednodušší, když se chceme s Ježíšem setkat, přesto nám v tom často jedna překážka hodně brání…

O mudrcích z východu
Dokážeš podle nápovědy správně doplnit do převyprávěného příběhu chybějící slova?

O Simeonovi a Anně
Dokážeš podle nápovědy správně doplnit do převyprávěného příběhu chybějící slova?

Svátek Uvedení Páně do chrámu
My každý rok tuto událost slavíme 2. února. Víte ale, jak se tento svátek lidově nazývá?

Anna a Simeon
Anna a Simeon žili v Jeruzalémě a dychtivě čekali na Mesiáše – Simeonovi Bůh tento slib dal a Anna svůj dlouhý život také obětovala Bohu. Oba se dočkali – Maria s Josefem přinesli malého Ježíše do chrámu a oba se s ním setkali…

Jan křtí Ježíše
Při Ježíšově křtu v Jordánu se staly pozoruhodné věci. Z nebe se ozval hlas: „To je můj milovaný syn, v něm mám zalíbení.“ Bůh Otec tím chtěl ukázat, že Ježíš je… Vylušti šifru a dozvíš se to!

Luštěnky o adventu

Advent je, když…
Co vlastně víme o adventu? Dokážeme doplnit několik jednoduchých slov? A víme, kdy letos advent začíná?

Advent začíná
V adventu máme mnoho práce se spoustou věcí, které chceme připravit na Vánoce. Co je však v našich přípravách nejdůležitější, se dozvíte z tajenky!

Naše cesta adventem
V adventu se připravujeme na oslavu Ježíšova narození a jeho příchod na konci světa. Z tajenky se dozvíte, že nejen v adventu, ale po celý život někam směřujeme…

Heslo pro advent
Adventem nazýváme období před vánocemi a každý ho prožíváme jinak. Mnoho lidí ale stále neví, k čemu advent máme a proč je tak důležitý. Heslo k tomuto problému se dozvíte z naší osmisměrky!

K čemu je nám advent?
Před vánocemi prožíváme dobu adventu, kterou často věnujeme přípravám na svátky, nákupům, úklidu… Čím ale má advent být pro nás křesťany?

Adventní výzva
Advent má pro nás jedinou výzvu. Projděte cestu bludištěm a dozvíte se ji!

Bdělí služebníci
Ježíš nás na počátku adventu napomíná, abychom byli bdělí, protože může přijít ve chvíli, kdy ho nebudeme čekat. Co ale znamená bdít?

Luštěnky o biblických postavách adventu a vánoc

Provázejí nás adventem
Obdobím přípravy na Ježíšův příchod nás provázejí některé biblické postavy, které dokázaly říci Bohu své „ano“. Díky takovým lidem může Bůh mezi nás přicházet i dnes. Zjisti, o koho jde!

Proroci mluví o Vykupiteli
Starozákonní proroci dlouho dobu připomínali, že se narodí očekávaný Mesiáš – Vykupitel. Posledním z proroků byl Ježíšův současník…

Jan Křtitel káže na poušti
Jan jako dospělý odešel do pouště, kde kázal a vyzýval k obrácení. Někteří mysleli, že je Mesiáš, ale on věděl, že má od Boha připravený jiný úkol. Co na poušti hlásal?

Za mnou přichází mocnější než já
Jistě všichni víme, o kom Jan mluví, když říká, že za ním přichází někdo mocnější než on. Jaký úkol ale Jan od Boha měl?

Kým byl Jan?
Židé z Jeruzaléma přišli za Janem k Jordánu, aby se ho zeptali, kým je. On jim řekl, že je ten, kdo má připravit cestu Pánu. Ale víte, co jeho jméno Jan znamená?

Kdo řekl pro advent?
V adventní době čteme a slyšíme mnoho biblických výroků, které hovoří o příchodu Ježíše na svět – ať už před dvěma tisíci let nebo na konci světa. O čem tato slova mluví a kdo je pronesl?

Cesta do Betléma
Panna Maria a Josef se museli krátce před narozením Ježíše vydat z Nazareta do Betléma. Cesta byla daleká; co myslíte, proč ji vůbec podnikli?

Jak následovat Marii?
Panna Maria byla vyvolena za Ježíšovu matku. Oznámil jí to anděl Gabriel a ona souhlasila. Můžeme ale nějak Pannu Marii následovat?