Kvízové hry

Kvízová hra „48“ o apoštolech – Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o příslušném tématu na bázi losování otázek. A když budete mít štěstí, vylosujete si bonus!

Základní varianta

Zkrácená varianta 

Trůn moudrosti o apoštolech – Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o příslušném tématu na bázi výběru správných a špatných odpovědí. Dokážete odhalit, jestli vám ten, kdo hru vede, říká pravdu, nebo jestli si jen vymýšlí?

Základní varianta 

Zkrácená varianta 

Znáš je všechny? – Jednoduchá online kvízová hra pro zopakování znalostí o apoštolech. Dokážete přiřadit jméno apoštola k jeho charakteristice?

 

Luštěnky

Úkol pro apoštoly
Ježíš hovoří s učedníky o tom, co ho čeká v Jeruzalémě. Učí je už dlouhou dobu o svém Otci a o Božím království, aby mohli později plnit úkol, který jim před svou smrtí dá. Jaký tento úkol bude?

Ty jsi Petr – Skála
Jaký úkol svěřuje Ježíš Petrovi, když ho nazývá Skálou?

Pane, zachraň mne!
Petr šel za Ježíšem po vodě, zpozoroval však vítr a začal se bát. Projdi bludištěm a zjisti, jak může Petr nejrychleji chytit Ježíše za ruku, kterou mu podává.

A oni Ježíše následovali
Ježíš si vybral ty, kdo ho poté následovali. Kdo to byl?

Svatý Petr a Pavel – kdo je kdo
Svátek obou dvou slavíme na konci června. Oba měli mnoho společného – například oba zemřeli pro Krista, ale jejich životy se často odvíjely úplně jinak…

Co řekl Ježíš Petrovi?
Pod kopulí chrámu sv. Petra v Římě je vymalován latinský nápis, v němž se mohli všichni dočíst část slibu, který dal Ježíš apoštolu Petrovi. Když vyluštíš správně šifru, dozvíš se, co latinský nápis znamená.

Víra apoštola Petra
Apoštol Petr byl prvním Ježíšovým učedníkem a později jeho nástupcem. Vůbec ale nebyl bez chyb, přesto byla jeho víra velmi opravdová. Víš, jakou větou ji mimo jiné ukázal?

Jděte a učte všechny národy!
Ježíš poslal apoštoly hlásat evangelium všem národům a slíbil, že je nikdy neopustí. Z nich si máme vzít příklad i my. Máme žít tak, aby lidé mohli díky nám v Boha uvěřit… Co víte o apoštolech z evangelií?

Ježíš povolává rybáře
Dokážete sestavit biblický verš? Můžete si z něj pak vytvořit zajímavou ozdobu třeba do okna…