Apoštolové

Vyprávění o učednících Ježíše Krista, kteří se stali schopnými hlasateli jeho víry. Pozornost je věnována těm nejvýznamnějším apoštolům: Petrovi, Štěpánovi a Saulovi, který se stal Pavlem.

Délka videa - 05:49

 

Ježíšovi učedníci: Apoštolové

Pasáž seznamuje s významem dvanácti Ježíšových učedníků, apoštolů. Šlo o nevzdělané, obyčejné lidi, kteří byli posláni, aby Ježíšovo učení šířili dál. Podle Bible se změnili, až když je o Letnicích naplnil Duch svatý.

Délka videa - 05:36

 

Apoštol Petr a Jidáš

Vysvětlení pojmu apoštol. Bližší seznámení s apoštoly Petrem a Jidášem, který Ježíše zradil. Vyprávění o tom, že téměř všichni apoštolové zemřeli krutou mučednickou smrtí, a poučení, že sláva není v životě všechno.

Délka videa - 05:16

 

Ježíšovi učedníci

Příběh o Ježíši Kristovi a jeho učednících ilustrovaný na pražském Staroměstském orloji s dvanácti apoštoly. Vysvětlení atributů jednotlivých apoštolů.

Délka videa - 05:01