Celý den (1. - 3. třída)

Představíme dětem, co Ježíš ve svém veřejném životě dělal. Pomocí obrázků na pracovním listě si projdeme text Mk 1,21-39. Podpoříme děti, aby prožívaly svůj den s Ježíšem.

Celý den - metodika pro katechezi

Celý cyklus Na cestě za Ježíšem

 

Pár dní v Nazaretě (1. - 3. třída)

Budeme mluvit o Ježíšově dětství. Vyjdeme z Lk 2,51-52 a z vyprávění izraelského lidu. Pomocí pracovního listu pozveme děti k tomu, aby si jako vzor pro své chování vybraly Ježíše.

Pár dní v Nazaretě - metodika pro katechezi

Celý cyklus Poznat Ježíše

 

Materiály byly převzaty z webu katechete.apha.cz