Patříme do církve - křest

V této katechezi se děti seznámí se základními informacemi o křtu, dokážou vysvětlit, čím jsou svátosti pro život křesťana a pro církev. Uvědomují si rovněž, co pro ně znamená být Božím dítětem.

Metodika ke katechezi - Pracovní list Můj křest - Pracovní list O křtu - Plakát Kříž - Aktivita Kdo patří do církve - Pracovní list O církvi - Luštěnka 1 - Luštěnka 2

 

Křest

Předškolní děti se v této katechezi jednoduše a přehledně seznámí s významem křtu a s jeho průběhem.

Metodika ke katechezi 

 

Luštěnky s tématem křtu

Několik luštěnek může doplnit práci s tímto tématem