Izaiáš: prorok důvěry v Boha (4. - 5. třída)

Prožíváme advent. Četba některých textů proroka Izaiáše může dětem pomoci přemýšlet o tom, jaké postoje je třeba zaujmout, aby toto období dobře prožily a aby správně vnímaly vlastní víru v Boha.

Izaiáš: prorok důvěry v Boha - Metodika ke katechezi

Celý cyklus Povoláni Bohem

 

Zvěstování Marii (2. - 3. třída)

Náš příběh nezačíná dnem našeho narození, ale devět měsíců předtím. Stejně to platilo i pro Ježíše!

Zvěstování Marii - Metodika ke katechezi

Celý cyklus S Marií a Ježíšem

 

Materiály byly převzaty z webu katechete.apha.cz