Úplně nový příběh (1. – 3. ročník)

Všichni bychom rádi první setkání naší skupiny radostně a překvapivě, abychom děti motivovali k chuti katecheze navštěvovat. Metodika nabízí několik her a kreativních činností, práci s pracovním listem, návrh na modlitbu a domácí aktivitu – jistě na tomto základě dokážeme prožít pěkný čas k seznámení.

Úplně nový příběh - metodika ke katechezi

 

Co čekám od života (4. – 5. ročník)

V tomto materiálu nabízíme několik aktivit, které je možné rozložit do několika setkání. Práce s Božím slovem pomůže rozproudit rozhovory a umožní nám dobře začít nový školní rok. Jaké jsou touhy a sny dětí v naší skupině? Čeho by rády dosáhly a můžeme je přitom nějak doprovodit?

Co čekám od života - metodika ke katechezi