Katecheze "Seslání Ducha svatého"

V Bibli i v tradici církve najdeme několik zajímavých symbolů Ducha svatého. Katecheze nabízí možnost se nad těmito symboly zamýšlet a zároveň si uvědomit, co všechno by mohlo znamenat působení Ducha svatého v našem životě.

Metodika katecheze - Symboly - Texty ke čtení

 

Luštěnky k tématu biřmování

Setkání s Duchem svatým (křížovka)

Jak se slaví biřmování (osmisměrka)

Svátost biřmování (křížovka)

Biřmování (šifra)

Co působí biřmování (šifra)