() -

/ Bible pro děti / Nový zákon / Ježíšův křest

Ježíšův křest

Ježíš je pokřtěn

Matouš 3, Marek 1, Lukáš 3, Jan 1

Jan Křtitel, syn Alžběty a Zachariáše, byl Ježíšovým příbuzným. Když mu bylo asi třicet let, Bůh ho pověřil zvláštním úkolem. Měl procházet pouští i okolím Jordánu a volat lidi k pokání. Přicházelo za ním mnoho lidí a naslouchali mu. Říkal jim: „Čiňte pokání a dejte se pokřtít na odpuštění hříchů. Změňte se a neste ovoce, které ukazuje, že vám je líto zlých činů, které jste udělali. Soud Boží je blízko.“ Lidé se ho ptali: „Co tedy máme dělat?“ Jan odpovídal: „Rozdělte se s chudými o svůj oděv i o své jídlo. Přestaňte okrádat a vydírat své bližní, nečiňte nikomu násilí!“ Přicházelo za ním stále víc lidí a nechávali se od něj pokřtít na znamení odpuštění hříchů.

Jednoho dne přišel za Janem k Jordánu i Ježíš. Když vstoupil do vody, Jan zvolal: „Já bych měl být pokřtěn od tebe, a ty jdeš ke mně?“ Ale Ježíš nedal jinak a Jan ho musel pokřtít. Když pak Ježíš vystupoval z vody, uviděl rozevřená nebesa a z nich na něj sestoupil Duch svatý jako holubice. Z nebe se ozval hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, tebe jsem si vyvolil.“

Další varianty vyprávění:

►  Vyprávění pro rodinu z cyklu Ježíš je sutečná historie, přeloženo a publikováno ADCM Praha, D. Žofák, L. Jeřábková

► Neutíkejte od Boha, ale k němu! Se svolením převzato z knihy: Bible vypráví o Ježíši, vydalo nakladatelství Návrat.

 

Svědectví Jana Křtitele

Jan 1, 19-34

Zvěst o kázáních Jana Křtitele se brzy rozšířila a vzbudila zájem i nelibost. Náboženští vůdci i představitelé státní moci se s ním nevěděli rady. Poslali za ním kněze a levity, aby zjistili, kdo to vlastně je. Zeptali se ho: „Kdo jsi? Mesiáš? Eliáš? Prorok? Nebo za koho se považuješ? Řekni nám to jasně, ať můžeme odpovědět těm, kdo nás za tebou poslali.“

Jan jim řekl: „Já nejsem ani Mesiáš, ani Eliáš, ani prorok. Já jen připravuji cestu Mesiáši. Za mnou přijde ten, jemuž nejsem hoden ani rozvázat řemínky u jeho obuvi. Jdu před ním a volám k pokání.“

Následujícího dne, když Jan spatřil přicházejícího Ježíše, zvolal: „Hle, beránek Boží, který nese hřích světa. To je ten, o němž jsem řekl, že je větší než já. Při jeho křtu jsem viděl, jak Duch svatý sestoupil jako holubice z nebe a zůstal na něm. Ten bude křtít Duchem svatým. Viděl jsem to a dosvědčuji, že toto je Syn Boží.“

z knihy: "Příběhy z Bible", vydala: Česká biblická společnost
Anne de Graaf, ilustr. José Pérez Montero


Omalovánky:

► z publikace "Život Ježíše", vydalo nakl. Paulínky, autor: Franca Vitaliová Ježíšův křest Ježíšův křest 

omalovánka od Jindry Hubkové: Ježíš přichází za Janem Ježíš přichází za Janem, Jan křtí Ježíše Jan křtí Ježíše

 ilustrace: Soňa Häusl-Vadomalovánka - Křtu Páně- cyklus A Křest Ježíše

   ilustrace: G. SuchlováJan křtí zástupy Jan křtí zástupy

 

Ke katechezi:

 ► Pracovní list svátek Křtu Páně - cyklus BKřtu Páně - cyklus B, redakce deti.vira.cz podpořeno polečenstvím rodičů od sv. Vojtěcha

► Dětský list Křtu Páněredakce deti.vira.cz podpořeno polečenstvím rodičů od sv. Vojtěcha

 

 ► Katechetiské karty_Křtu Páně  - vyrobilo Katechetické středisko AP, http://www.apha.cz/adks

 

 ► List k zamyšleníKvíz z KanánuKvíz 2barevný komixOmalovánka nebo Omalovánka 2 - to vše se svolením převzato z webu kanan.cz

Čtou vaše děti rády komiksy?

Čtou vaše děti rády komiksy?
(20. 6. 2024) Nová komiksová knížka o svatém Františkovi.

The Chosen - seriál o Ježíši - již s českým dabingem

The Chosen - seriál o Ježíši - již s českým dabingem
(19. 6. 2024) První tři série populárního online seriálu "The Chosen" můžete nyní sledovat již s českým dabingem.

Narození sv. Jana Křtitele 24.6.

Narození sv. Jana Křtitele 24.6.
(16. 6. 2024) Bůh poslal Jana, aby nám řekl něco důležitého: "Přestaňte od Boha utíkat, a radši utíkejte k němu!"

Aktualizováno

Otec a syn - symboly v Bibli (19.6.2024, 11:40)

Otec a syn - symboly v Bibli
Pracovní listy o symbolech v biblických příbězích - OTEC A SYN

Symboly v Bibli - kniha (19.6.2024, 11:32)

Symboly v Bibli - kniha
Pracovní listy pro děti - o symbolech v biblických příbězích - symbol KNIHA.    

Symboly v Bibli - voda (19.6.2024, 11:19)

Symboly v Bibli - voda
Pracovní listy pro děti - o symbolech v biblických příbězích