() -

/ Bible pro děti / Starý zákon / Náman ze Sýrie

Náman ze Sýrie

 

SYŘAN NAAMÁN

Druhá královská 5

Izraelský národ a obyvatelé Sýrie byli nepřátelé na život a na smrt. Jejich králové a armády spolu opakovaně bojovali. Syřané také občas přepadali osady podél hranic. Při jednom takovém nájezdu zajali malou holčičku a odvedli ji do otroctví.

Holčička se stala služkou v domě velitele syrské armády Naamána. Jednou si všimla, že její paní, Naamánova žena, je velice rozrušená. „Můj manžel je vážně nemocný,“ rozplakala se žena. „Má hroznou kožní chorobu. Bojím se, že zemře.“ „To je hrozné,“ povzdechla si malá izraelská služka. „Co kdyby zašel za jedním slavným izraelským prorokem? Určitě by mu dokázal pomoci!“ Holčička si byla prorokovou mimořádnou mocí tak jistá, že se o tom nakonec dozvěděl i sám Naamán. Zoufale toužil po uzdravení, a tak požádal svého krále, aby směl jít vyhledat toho slavného muže. „Jistě, jen jdi,“ řekl král. „Dám ti průvodní dopis, který vysvětlí, proč jsi přijel do Izraele.“

Naamán zakrátko dorazil na izraelský královský dvůr. Přinesl peníze a dary v podobě krásných oděvů, kterými chtěl zaplatit za uzdravení. Předal svůj doporučující list od krále. Izraelskému králi se vůbec nelíbilo, co se v dopise dočetl: „Tímto dopisem ti představuji svého důstojníka Naamána. Přeji si, abys ho uzdravil z jeho choroby.“ „ A jak to mám asi udělat?“ vykřikl král. „Je to trik, snaží se vyvolat hádku. A pak zase začne válka.“

 

NAAMÁN A ELÍŠA

Když se o Naamánově návštěvě doslechl Elíša, poslal izraelskému králi vzkaz: „Pošli toho muže ke mně. Já mu ukážu, že v Izraeli je ještě prorok.“

Naamán přijel ve svém voze k Elíšovu domu. Prorok za ním poslal služebníka se vzkazem: „Jdi a sedmkrát se umyj v řece Jordán. Pak se uzdravíš.“ Naamán se rozzlobil a v hněvu odjel. „Myslel jsem, že aspoň přijde a odříká nějakou modlitbu a bude nade mnou mávat rukou jako pořádný svatý muž,“ stěžoval si. „Kdyby se člověk měl uzdravit jen tím, že se vykoupá v řece, tak to bych si raději vybral nějakou v Sýrii – všechny jsou lepší než jakákoli řeka v Izraeli.“

Naamánovi služebníci se ho snažili uklidnit. „Kdyby po tobě žádal něco těžkého, udělal bys to,“ řekli. „Proč tedy nezkusit to, co ti vzkázal?“ Naamán to nepříliš ochotně udělal. K jeho velkému překvapení byla jeho kůže najednou úplně zdravá.

„Musíme si pospíšit zpět a dát prorokovi dary, které si opravdu zaslouží,“ prohlásil Naamán. Když dával Naamán Elíšovi dary, prorok zavrtěl odmítavě hlavou. „Nic z toho nepřijmu,“ řekl. „To, co dělám, dělám ve jménu Boha Izraele, Hospodina.“

„Tak mi alespoň dovol, abych si zpět do Sýrie odvezl náklad hlíny,“ požádal Naamán. „Teď již vím, že není žádný jiný Bůh než Hospodin, a tak díky této hlíně budu mít aspoň kousek Izraele, kde budu moci uctívat Hospodina.“

 

ŠPATNÝ SLUŽEBNÍK

Elíšův služebník Géchazí sledoval, jak bohatý voják odjíždí. „Proč můj pán dovolil, aby odjel bez zaplacení?“ ptal se sám sebe. „To není správné. Půjdu za tím mužem a vyžádám si nějakou odměnu.“

Když Naamán uviděl, jak za ním někdo běží, zastavil svůj vůz. „Stalo se něco?“ zeptal se. „Ne,“ odpověděl Géchazí, „ale do domu mého pána právě přišli dva proroci. Rád by každému z nich dal trochu stříbra a dvoje oblečení.“ „Jistě!“ řekl Naamán. „Dám mu to a mnohem více!“ Služebník si vzal dary a vrátil se domů. Měl sám ze sebe velikou radost.

Elíša si ho zavolal. „Kde jsi byl?“ zeptal se. „Ale, nikde, pane,“ odpověděl služebník. Elíša se na něj zadíval. Pak řekl: „Vím přesně, kde jsi byl a co jsi udělal,“ řekl. „Teď není vhodné brát si dary! Postihne tě stejná nemoc, kterou trpěl Naamán.“

Služebník se podíval na svou kůži a otřásl se hrůzou: první příznaky se už začaly projevovat.

z knihy: "Bible - příběhy na každý den", vydala: Česká biblická společnost
autor: Mary Joslinová, ilustrace: Amanda Hallová


 

Modlitby z knihy k těmto kapitolám:

Bože, pomoz mi věřit, že tvoje moc pomáhá a uzdravuje.
Bože, tvé požehnání se nedá koupit.
Bože, pomoz mi, ať nikdy nelžu a nepodvádím, abych tím získal nějakou výhodu.

 

Ke stažení omalovánka: Uzdravený Náman Uzdravený Náman (GIF, 23 kB), autor: Alžběta Krejčí

Podzim je tu!

Podzim je tu!
(21. 9. 2023) Podzim je tady! Nabízíme vám podklady k vyrábění, pracovní listy s omalovánkami a domalovánkami, modlitby atd. Přejeme…

Matouš - svátek 21.9.

Matouš - svátek 21.9.
(19. 9. 2023) Jednou Ježíš uviděl, jak v celnici sedí celník Matouš. Toho Matouše nikdo neměl rád. Vybíral od lidí totiž víc peněz než…

Katechetický kurz- celoživotní vzdělávání

Katechetický kurz- celoživotní vzdělávání
(15. 9. 2023) Byl vyhlášen nový běh dvouletého katechetického kurzu, který je uskutečňován ve formě programu celoživotního vzdělávání.…

Svatá Ludmila, babička, kněžna (16.9.)

Svatá Ludmila, babička, kněžna (16.9.)
(14. 9. 2023) 16. září slavíme svátek sv. Ludmily, babičky sv. Václava.

Aktualizováno

Lesní jahody nebo pajahody? (20.9.2023, 13:55)

Lesní jahody nebo pajahody?
Milé děti, podařilo se vám letos najít lesní jahody? A nepotkali jste se s jahodou, která vlastně vůbec nechutnala...

Nauč se poznávat stromy - dub, buk. Pracovní list, omalovánka (20.9.2023, 13:43)

Nauč se poznávat stromy - dub, buk. Pracovní list, omalovánka
Milé děti, znáte strom, kterému se říká dub? A věděli byste, proč je dub symbolem odvahy?

Podzim (20.9.2023, 13:42)

S blížícím se podzimem nabízíme šablony listí, podzimních plodů,  lampiónů a dalších motivů pro okenní...