() -

/ Bible pro děti / Starý zákon / Náman ze Sýrie

Náman ze Sýrie

 

SYŘAN NAAMÁN

Druhá královská 5

Izraelský národ a obyvatelé Sýrie byli nepřátelé na život a na smrt. Jejich králové a armády spolu opakovaně bojovali. Syřané také občas přepadali osady podél hranic. Při jednom takovém nájezdu zajali malou holčičku a odvedli ji do otroctví.

Holčička se stala služkou v domě velitele syrské armády Naamána. Jednou si všimla, že její paní, Naamánova žena, je velice rozrušená. „Můj manžel je vážně nemocný,“ rozplakala se žena. „Má hroznou kožní chorobu. Bojím se, že zemře.“ „To je hrozné,“ povzdechla si malá izraelská služka. „Co kdyby zašel za jedním slavným izraelským prorokem? Určitě by mu dokázal pomoci!“ Holčička si byla prorokovou mimořádnou mocí tak jistá, že se o tom nakonec dozvěděl i sám Naamán. Zoufale toužil po uzdravení, a tak požádal svého krále, aby směl jít vyhledat toho slavného muže. „Jistě, jen jdi,“ řekl král. „Dám ti průvodní dopis, který vysvětlí, proč jsi přijel do Izraele.“

Naamán zakrátko dorazil na izraelský královský dvůr. Přinesl peníze a dary v podobě krásných oděvů, kterými chtěl zaplatit za uzdravení. Předal svůj doporučující list od krále. Izraelskému králi se vůbec nelíbilo, co se v dopise dočetl: „Tímto dopisem ti představuji svého důstojníka Naamána. Přeji si, abys ho uzdravil z jeho choroby.“ „ A jak to mám asi udělat?“ vykřikl král. „Je to trik, snaží se vyvolat hádku. A pak zase začne válka.“

 

NAAMÁN A ELÍŠA

Když se o Naamánově návštěvě doslechl Elíša, poslal izraelskému králi vzkaz: „Pošli toho muže ke mně. Já mu ukážu, že v Izraeli je ještě prorok.“

Naamán přijel ve svém voze k Elíšovu domu. Prorok za ním poslal služebníka se vzkazem: „Jdi a sedmkrát se umyj v řece Jordán. Pak se uzdravíš.“ Naamán se rozzlobil a v hněvu odjel. „Myslel jsem, že aspoň přijde a odříká nějakou modlitbu a bude nade mnou mávat rukou jako pořádný svatý muž,“ stěžoval si. „Kdyby se člověk měl uzdravit jen tím, že se vykoupá v řece, tak to bych si raději vybral nějakou v Sýrii – všechny jsou lepší než jakákoli řeka v Izraeli.“

Naamánovi služebníci se ho snažili uklidnit. „Kdyby po tobě žádal něco těžkého, udělal bys to,“ řekli. „Proč tedy nezkusit to, co ti vzkázal?“ Naamán to nepříliš ochotně udělal. K jeho velkému překvapení byla jeho kůže najednou úplně zdravá.

„Musíme si pospíšit zpět a dát prorokovi dary, které si opravdu zaslouží,“ prohlásil Naamán. Když dával Naamán Elíšovi dary, prorok zavrtěl odmítavě hlavou. „Nic z toho nepřijmu,“ řekl. „To, co dělám, dělám ve jménu Boha Izraele, Hospodina.“

„Tak mi alespoň dovol, abych si zpět do Sýrie odvezl náklad hlíny,“ požádal Naamán. „Teď již vím, že není žádný jiný Bůh než Hospodin, a tak díky této hlíně budu mít aspoň kousek Izraele, kde budu moci uctívat Hospodina.“

 

ŠPATNÝ SLUŽEBNÍK

Elíšův služebník Géchazí sledoval, jak bohatý voják odjíždí. „Proč můj pán dovolil, aby odjel bez zaplacení?“ ptal se sám sebe. „To není správné. Půjdu za tím mužem a vyžádám si nějakou odměnu.“

Když Naamán uviděl, jak za ním někdo běží, zastavil svůj vůz. „Stalo se něco?“ zeptal se. „Ne,“ odpověděl Géchazí, „ale do domu mého pána právě přišli dva proroci. Rád by každému z nich dal trochu stříbra a dvoje oblečení.“ „Jistě!“ řekl Naamán. „Dám mu to a mnohem více!“ Služebník si vzal dary a vrátil se domů. Měl sám ze sebe velikou radost.

Elíša si ho zavolal. „Kde jsi byl?“ zeptal se. „Ale, nikde, pane,“ odpověděl služebník. Elíša se na něj zadíval. Pak řekl: „Vím přesně, kde jsi byl a co jsi udělal,“ řekl. „Teď není vhodné brát si dary! Postihne tě stejná nemoc, kterou trpěl Naamán.“

Služebník se podíval na svou kůži a otřásl se hrůzou: první příznaky se už začaly projevovat.

z knihy: "Bible - příběhy na každý den", vydala: Česká biblická společnost
autor: Mary Joslinová, ilustrace: Amanda Hallová


 

Modlitby z knihy k těmto kapitolám:

Bože, pomoz mi věřit, že tvoje moc pomáhá a uzdravuje.
Bože, tvé požehnání se nedá koupit.
Bože, pomoz mi, ať nikdy nelžu a nepodvádím, abych tím získal nějakou výhodu.

 

Ke stažení omalovánka: Uzdravený Náman Uzdravený Náman (GIF, 23 kB), autor: Alžběta Krejčí

Sv. Vojtěch - 23.4.

Sv. Vojtěch - 23.4.
(18. 4. 2024) Svatý Vojtěch byl český biskup, zakladatel kláštera benediktinů v Praze Břevnově a mučedník pro víru. Zemřel roku…

Podpořte jedinečné poutní místo Lomec

Podpořte jedinečné poutní místo Lomec
(12. 4. 2024) Malé a jedinečné poutní místo Lomec (lomec.cz) se nachází nedaleko jihočeských Vodňan uprostřed lesa. 

Objednejte si odběr novinek

Objednejte si odběr novinek
(11. 4. 2024) Z našeho webu deti.vira si můžete objednat newsletter s novinkami, který budeme rozesílat jednou měsíčně. Neunikne…

Astronaut, kosmonaut - omalovánka a bludiště

Astronaut, kosmonaut - omalovánka a bludiště
(10. 4. 2024) 12. dubna se připomíná Mezinárodní den kosmonautiky. A víte proč? Protože právě 12. dubna 1961 vzlétl první…

Aktualizováno

Dokresli čáry podle předlohy - cvičení grafomotoriky (12.4.2024, 10:50)

Dokresli čáry podle předlohy - cvičení grafomotoriky
Zvířátka z Noemovy archy nám utekla. Dokresli čáry podle předlohy, abys zjistil, kudy zvířata běžela. Tím si uvolníš...

Ježíš - "dobrý záchranář" - dobrý pastýř! (12.4.2024, 10:49)

Ježíš - "dobrý záchranář" - dobrý pastýř!
Ahoj děti. Blíží se nám tzv. Neděle Dobrého pastýře (4. neděle velikonoční). Možná trochu nechápete, proč je Pán Ježíš...