Milé děti,

v našich dalších pracovních listech můžete hledat, co se skrývá v příbězích v Bibli. Dnes si povídáme o poušti.

Poušť si představujeme jako pusté místo, kde nic neroste a člověk je při pobytu tam vystaven strádání i nepohodlí. V Bibli je ale poušť místem, kde se může člověk setkat nejen sám se sebou, ale hlavně s Bohem. Tak izraelský národ putoval pouští pod vedením Mojžíše, Jan Křtitel odchází na poušť, aby rozjímal, a Ježíš se modlí a postí na poušti, kde je pokoušen od ďábla.

Poušť se tedy stává v Bibli místem, kdy se člověk může uchýlit do ústraní, aby našel Boha.

Pracovní list - poušť.

Poskládejte si všechny pracovní listy s biblickými symboly do knížky!