Plamínek první svíčky na adventním věnci se nám rozhoří již za 14 dní! Oznámí nám začátek nového liturgického roku a také jeho prvního období: čekání na Vánoce. Každou ze čtyř adventních nedělí se na věnci zapaluje o jednu svíčku navíc. Až se rozhoří všechny čtyři, bude blízko Štědrý večer! Latinské slovo „advent“ znamená příchod. Těšíme se totiž z toho, že Ježíš přišel na svět a narodil se v Betlémě – aby si Bůh a lidé mohli být blízko; těšíme se také, že přijde podruhé, na konci časů a s velkou silou – aby obnovil celý svět do Boží krásy.

S novým liturgickým rokem vám Katechetické středisko při AP představuje nový dlouhodobější projekt „Nedělní listy ke katechezi“. Při jejich tvorbě jsme se inspirovali sadou z italského katechetického časopisu Dossier catechista, doplňujeme je však o vlastní postřehy a nápady .

Každý list se skládá ze samostatného obrázku, obrázku doplněného jednou z hlavních myšlenek, textu evangelia, výkladu obtížnějších pojmů, podnětů ve formě příběhů nebo zamyšlení a tzv. „výzvy na týden“ – podnětu směřujícímu již do všedních dnů celého týdne. Kromě nedělí v sadách však najdete i materiály pro význačnější svátky a slavnosti daného liturgického období. Listy jsou určeny pro práci s dětmi od 4. třídy, případně s mládeží.

Ke stažení:

1. neděle adventní 2. neděle adventní 3. neděle adventní 4. neděle adventní

Čeká vás předvánoční besídka nebo setkání s přáteli? Můžete si zahrát naši kvízovou hru Znalec adventu - nebo adventní kvíz Trůn moudrosti. Využít můžete také materiál Adventní a vánoční cesta, který spolu s ostatními připravila Lenka Jeřábková a Katechetické středisko AP. 

Znalec adventu - kvízová hra Trůn moudrosti - kvízová hra Adventní a vánoční cesta

Pomůcko vyvinulo:
Pastorační středisko AP – Katechetické středisko
E-mail: jerabkova@apha.cz
http://www.apha.cz/adks

Na našem webu již máme adventních specialit, adventních kalendářů a dalších materiálů spoustu, stačí si prolistovat některé z odkazů. Věříme, že i tuto adventní dobu strávíte požehnaně!