Představujeme nově vydanou Komiksovou Bibli (vydalo Karmelitánské nakladatelství). V tomto příspěvku si můžete přečíst o Janu Křtiteli, který k nám v adventní době promlouvá o obrácení srdce k Bohu a o pokání.

Na našem webu najdete ještě ukázku z kapitoly o zvěstování narození Jana Křtitele a Ježíše Krista. Další informace o této Bibli najdete na webu Karmelitánského knihkupectví.