Se svolením převzato k Komiksové Bible (vydalo Karmelitánské nakladatelství). 

Na našem webu najdete ještě ukázku z kapitoly o zvěstování narození Jana Křtitele a Ježíše Krista