Na 19. března připadá svátek svatého Josefa.

Svatý Josef žil v 1. století a byl tesařem. Bůh ho vyvolil jako manžela Panny Marie. Josef byl zasnouben s Marií, ale ukázalo se, že počala z Ducha svatého. Protože byl Josef spravedlivý, chtěl Marii tajně propustit, ale zjevil se mu ve snu anděl a řekl Josefovi, že se nemá bát Marii k sobě přijmout, že se jí narodí syn, kterému dá jméno Ježíš. Tak se stalo v Betlémě. Josef s Marií pak společně Ježíše vychovávali.

Josef je také patronem tesařů, manželů i křesťanských rodin nebo vychovatelů, je také vzýván jako přímluvce za šťastnou smrt. Jeho svátek slavíme 19. března.

 

Materiály ke katechezi:

najdete na stránce o svatém Josefovi.