Na 19. března připadá svátek svatého Josefa. Svatý otec také vyhlásil pro rok 2021, že to bude zvláštní "rok svatého Josefa". Připravte se na jeho oslavu s naším pracovním listem, omalovánkami nebo si vytvořte na okno barevnou vitráž.

Svatý Josef žil v 1. století a byl tesařem. Bůh ho vyvolil jako manžela Panny Marie. Josef byl zasnouben s Marií, ale ukázalo se, že počala z Ducha svatého. Protože byl Josef spravedlivý, chtěl Marii tajně propustit, ale zjevil se mu ve snu anděl a řekl Josefovi, že se nemá bát Marii k sobě přijmout, že se jí narodí syn, kterému dá jméno Ježíš. Tak se stalo v Betlémě.

Josef s Marií pak společně Ježíše vychovávali.

Josef je také patronem tesařů, manželů i křesťanských rodin nebo vychovatelů, je také vzýván jako přímluvce za šťastnou smrt. Jeho svátek slavíme 19. března.

Svatý Josef - pracovní list s omalovánkou Svatý Josef - pracovní list s omalovánkou 

svatý Josef šablona vitráž Svatý Josef - omalovánka nebo šablona na sklo

Omalovánka - Svatý Josef Omalovánka - Svatý Josef s Ježíškem - autorkou je Soňa Häusl-Vad, katechetka a ilustrátorka

►Svatý Josef - texty (pro dospělé)