- čtyři příběhy k přípravě na slavení svátosti eucharistie v časopise DUHA

Milí čtenáři DUHY,

i když toto číslo vypadá na první pohled jako všechny ostatní, skrývá vsobě hned čtyři samostatné sešitky. Stačí číslo rozebrat, rozstříhat, poskládat podle čísel stránek a dostanete čtyři příběhy.

Poznáte je podle barev a podle názvů a dočtete se v nich o velké barevné rybě, která zachránila své menší bratry a sestry, o ztracené ovci, o snech tří stromů a o komediantovi Františkovi, který toužil chválit Boha tím, co nejlépe uměl. Všechny příběhy se týkají naší víry a věříme, že se vám budou hodit, pokud se účastníte nebo angažujete v přípravě na slavení svátosti smíření a eucharistie. Ke každé povídce najdete jeden pracovní list a ještě jeden navíc na webových stránkách.

Přejeme vám příjemnou zábavu při čtení, při plnění úkolů a hlavně při přemýšlení o souvislostech příběhů s naší vírou!

Těšte se na příští číslo. Bude to šedesátistránkový obrázkový MINI-KID-KAT – malý souhrn velkých pravd naší víry.

slavíme eucharistii s Duhou