Nový křesťanský časopis pro předškolní děti

Nulté číslo časopisu Cvrček vychází jako příloha zářijového vydání časopisu Nezbeda. Na požádání bude toto číslo Nezbedy i s Cvrčkem zasláno na ukázku zdarma.

Koncepce časopisu vychází z myšlenky, aby rodiče se svými předškoláky mohli prožívat vztah s Bohem také prostřednictvím pravidelného čtení, zábavy a různých her. Časopis bude obsahovat např.: Cvrčkovo čtení, komiks, okénko pro rodiče, pohádku s kvízem, modlitbu, vystřihovánku apod.

Nulté číslo časopisu Cvrček vychází jako příloha zářijového vydání časopisu Nezbeda. Více informací o časopisu najdete na webových stránkách Nezbedy nebo v tomto .