Proto jsme pro vás připravili podrobný recept, který zvládnou zrealizovat vaše maminky a třeba i tatínkové! Kromě receptu zde najdete i koblížkový fotoseriál, ve kterém je nafocen krok po kroku, jak na takový neposlušný vdolek vyzrát! Poproste maminku, aby vám koblížky usmažila!


Masopust

Proč mluvíme o koblihách? Brzy oslavíme masopust a s ním je smažení koblih spojené podle tradic již dlouho. Masopust  je třídenní lidový svátek, který ve své podstatě sice nemá nic společného s liturgií, ale přesto je podřízen běhu církevního kalendáře. Slavil se ve dnech předcházejících Popeleční středě, kterou začíná 40denní půst před Velikonocemi. Protože datum Velikonoc je pohyblivé, byl pohyblivým svátkem i masopust. Zmínky o prvním pekaři, který byl speciálně jen pekař koblížkový, pocházejí již z 14. století, a často se vdolečky smažily hlavně na tzv. Tučný čtvrtek (poslední čtvrtek masopustu), v Polsku označovaný za Tlustý čtvrtek. Francouzi také tuto tradici nezanedbávají a dokoce připravují ještě více tradičních masopustních jídel, jako např. jídlo zvané "merveilles". Pochoutku jako je kobliha nemůžou neznat ani třeba v USA či Austrálii, kde koblihy nazývají doughnuts a narozdíl od našich jsou zdobeny často karamelem, barevnými polevami, čokoládou a sypáním.

Tradice smažit na masopust koblížky se tedy zachovala i v některých krajích naší republiky, většinou se tak děje spíše o poslední sobotě nebo neděli před Popelčení středou, kdy se sejde celá rodina, aby se spolu poveselila před dlouhou postní dobou.


Karneval

Na tzv. masopustní úterý před Popeleční středou se lidé oblékali do masek a hodovali do sytosti, aby se připravili na následující čtyřicetidenní půst. V období masopustu se konaly na královských dvorech hostiny, na vesnicích zabijačky a tancovačky. Dodnes se v tomto období konají maškarní bály a v některých krajích průvody masek procházející vesnicemi.

Abychom se s dětmi na takovýto maškarní průvod připravili, můžeme si vyrobit vlastní karnevalové masky technikou kašírování na balónek podle našeho fotoseriálu. Náměty s podrobnými návody na výrobu jednoduchých papírových masek najdete v Kalenáři v masopustní sekci.

Kromě receptu na koblížky se můžete masopustně naladit třeba omalovánkami s tématikou karnevalu.


Další náměty k tématice masopustu můžete najít v dalších článcích týkajících se masopustu.