MASOPUST V ROCE 2020

Ačkoliv masopust není přímo nějakým církevním svátkem ani datem, je těmi církevními událostmi a daty orámován. Nazýváme jím období mezi svátkem Tří králů (tedy 6. ledna), až do Popeleční středy (letos 26. února), přesné datum masopustu však v běžném kalendáři nelze najít. Určuje se totiž podle pohyblivého data Velikonoc.

Za hlavní masopustní dny jsou považovány právě právě poslední tři dny před postní dobou, letos vychází masopustní neděle na 23.2.2020 a poslední den před půstem se nazývá tzv. masopustní úterý a vychází tedy na datum 25.2. 2020.

O masopustním úterý se lidé již kdysi oblékali do masek a hodovali do sytosti, aby se připravili na následující čtyřicetidenní půst. Až do dnešní doby se toto masopustní rejdění uchovalo, někde se nazývá fašank, někde ostatky nebo šibřinky. V období masopustu se konaly na královských dvorech také hostiny, na vesnicích zabijačky a tancovačky. Dodnes se v tomto období konají maškarní bály a v některých krajích průvody masek procházející vesnicemi.

TVOŘENÍ

Abychom se s dětmi na takovýto maškarní průvod připravili, můžeme si vyrobit vlastní karnevalové masky technikou kašírování na balónek. Náměty s podrobnými návody na výrobu jednoduchých papírových masek najdete v Kalendáři v masopustní sekci. Také si můžete zkusit vyrobit domácí masopustní koblížky podle našeho fotonávodu.

K tématice karnevalového veselí si můžete také vytisknout několik omalovánek:

průvod masek Průvod masek (JPG, 767 kB)  - dokresli další masky v průvodu a vybarvi!

Masopust Masopust (GIF, 20 kB), Klaun s cedulí Klaun s cedulí (JPG, 159 kB), Karneval začíná Karneval začíná (JPG, 108 kB), Pohádkový svět Pohádkový svět (JPG, 98 kB), Pojďte na oslavu Pojďte na oslavu (JPG, 114 kB), Oslavme masopust Oslavme masopust (JPG, 103 kB)