Dokáži nabídnout pomocnou ruku? Časopis Duha přináší test pro děti, jak to zvládají.

V nejnovějším čísle Duhy (č.10/ ročník 2023/24) je k nahlédnutí zajímavý testík nebo i pomůcka.

 

Dokážu druhému pomoci? Všimnu si vůbec, když někdo pomoc potřebuje?

Obrázky se po rozkliku zvětší. 

 

Časopis Duha téma dále rozvádí o to, že my sami občas potřebujeme, aby nám někdo podal pomocnou ruku. Také Ježíš je ten, kdo pomocnou ruku podává. Podal ji Petrovi a podává ji také nám!

S laskavým svolením převzato z časopisu Duha.