Pracovní listy o symbolech v biblických příbězích

Symbol FÍKOVNÍK

V našich dalších pracovních listech můžete hledat, co se skrývá v příbězích v Bibli. Dnes si povídáme o stromu - fíkovníku. Fíkovník se hojně pěstuje v Malé Asii jako ovocný strom pro svoje sladké plody. Proto se o něm na různých místech zmiňuje i Bible. Stejně jako vinná réva je fíkovník v Bibli symbolem hojnosti a plnosti.

Adam a Eva se v ráji zakryli fíkovými listy, když poznali, že jsou nazí.

Ježíš používá obraz fíkovníku v podobenstvích - např. v podobenství o uschlém fíkovníku nebo o neplodném fíkovníku. Zde přirovnává fíkovník k lidskému životu, také ten by měl nést svoje dobré plody - lásku, pokoru a porozumění k druhému


Pracovní list - fíkovník.