Ve středu 16. 5. si letos připomeneme svatého Jana Nepomuckého, jednoho z hlavních patronů české země. Narodil se kolem roku 1350 ve vesnici, která se tehdy jmenovala Pomuk. Dnes ji můžeme najít v jihozápadních Čechách, 33 km od dnešní Plzně pod názvem Nepomuk.

Lehkomyslný král Václav IV.

Ve 14. století v českých zemích vládl král Karel IV. z roku Lucemburků. Jeho vláda přinesla lidem monoho dobrého.  Po jeho smrti se však ujal vlády jeho lehkomyslný syn Václav IV.  Pořádal neustále hony a hostiny, staral se jen o svoji zábavu a vůbec mu nezáleželo na poddaných. Brzy se dostal do sporu s pražským arcibiskupem Janem z Jenštejna. Ten si k vyjednávání s králem přizval Jana z Nepomuku, vzdělaného, poctivého a odvážného kněze.

Králova zrada

Jan se stal arcibiskupovým nejbližším spolupracovníkem a zároveň zpovědníkem manželky Václava IV., královny Žofie.  Nebál se napomínat samotného krále, a tak brzy upadl v jeho nemilost a král se rozhodl, že se ho zbaví. Dal Jana pozvat na hostinu do královského paláce, kde ho zatkli a  krutě mučili. Podle legendy chtěl král vyzvědět na Janovi, co mu královna při zpovědi svěřila. Jan odmítl zpovědní tajemství vyzradit a na následky krutého mučení zemřel. Jeho mrtvé tělo bylo vhozeno z Karlova mostu do Vltavy v místě, kde dnes stojí jeho socha,

Zázrak

V místech, kde Janovo mrtvé tělo vyplulo na hladinu se zjevilo pět zářivých hvězd, s kterými je Jan nejčastěji zobrazován jako se svatozáří. Symbolizují Janovy vlastnosti: mírnost, věrnost, pravdomluvnost, statečnost a spravedlnost.  Dalšími jeho atributy jsou palmová mučednická ratolest a kříž v náručí.

Svatý Jan Nepomucký je patronem zpovědníků, poutníků a šťastného návratu, lodníků a ochráncem proti povodním. Jeho sochy jsou často umístěny na mostech.

 


Přinášíme vám příběh ze života Jana Nepomuckého. Prosme ho o přímluvu, ať nám Pán dá odvahu říkat pravdu a být stateční v nelehkých chvílích našeho života.

 

 

 

Se svolením převzato z edice Poznáváme naše světce: Svatý Jan Nepomucký. Vydalo Arcibiskupství olomoucké ve spolupráci s dětským časopisem Nezbeda.


Omalovánka - sv. Jan Nepomucký - dokresli pozadí Omalovánka - sv. Jan Nepomucký - dokresli pozadí (JPG, 50 kB)

 Pracovní list - sv. Jan Nepomucký  Pracovní list - sv. Jan Nepomucký (JPG, 1 MB)


 

 vitráž vitráž (GIF, 30 kB) - šablona pro WindowArt, lze použít i jako omalovánka.

Dále ke stažení omalovánka omalovánka (GIF, 54 kB) z brožurky "Nebe desetiletí" (vydalo Kartuziánské nakl., Brno).

Legendu o Janu Nepomuckém si můžete přečíst  zde.