6. května si připomínáme životní příběh svatého Jana Sarkandera, který se odehrával na přelomu 16. a 17. století. Naše země byla součástí velké říše, ve které vládl císař. Křesťané měli mezi sebou různá nedorozumění a rozdělili se na katolíky a nekatolíky.

 

 

 

V roce 1619 zachvátilo zemi rozsáhlé stavovské povstání. Povstalci v Čechách i na Moravě plenili kostely. Mnozí katolíci přecházeli k evangelíkům, někteří z přesvědčení, jiní proto, aby si zachovali statky a postavení, když evangelické stavy získávaly navrch.  V tomto čase musel zemi opustit i otec Jan Sarkander.

Když se po čase vrátil zpět na Moravu, vtrhla tam právě polská jízda, která měla zakročit proti evangelickým pánům. Zanechávala za sebou spoušť. Vypráví se, že když se vojsko přiblížilo k Holešovu, kde Jan Sarkander působil, vyšel jim vstříc s monstrancí a s průvodem místních katolíků, zpívajících Salve Regina. Polská jízda se zastavila, postupně se přidala ke zpěvu a město Holešov ušetřila.

Zpráva o události se však brzy roznesla. Pro někoho to bylo zázračné vyslyšení modliteb, jiní ale obvinili Jana z velezrady. Podezírali ho, že on anebo jeho pán z Lobkowitz vojska kozáků sami na Moravu pozvali. Jan byl zatčen a v olomouckém vězení vyslýchán a mučen především jako důvěrník a zpovědník svého pána. Proto byl na něho činěn nátlak, aby porušil zpovědní tajemství.  Janova statečnost byla pozoruhodná, žádné z obvinění ani pod tlakem krutého mučení nedoznal.
Na následky mučení zemřel dne 17. března 1620 ve vězení v Olomouci.

Do seznamu svatých jej zapsal papež Jan Pavel II. při své návštěvě Moravy dne 21. května 1995, přičemž veřejně vyslovil prosbu za odpuštění všech křivd, kterých se kdy katolíci dopustili na evangelících v dějinách českého národa.

Podle příběhu Jana Sarkandera z knihy Svatí na každý den - 2. svazek; vydalo: Karmelitánské nakladatelství

 

Obrázkově zpracovaný životopis Jana Sarkandera  vydalo Arcibiskupství olomoucké v edici Poznáváme naše světce. 

Ukázka se svolením převzata z knížky: Svatý Jan Sarkander,  v edice Poznáváme naše světce vydali www.katechetiolomouc.cz


 

 Šablona na vitráž použitelná buď jako omalovánka nebo pro slupovací barvy na sklo