Jeremiášové slaví svátek 1. května. My si povíme něco o tom biblickém Jeremiáši. Znáte ho? Byl to ještě mladý chlapec, když si ho Bůh mnoho let po Jonášovi vybral za svého proroka. Izraelský národ znovu zapomněl na Boží přikázání a začal uctívat falešné bohy.

Příběh velkého proroka Jeremiáše najdete v Bibli ve Starém Zákoně. My Vám přinášíme jeho převyprávěnou a zkrácenou verzi. Dozvíte se, jak Bůh Jeremiáše povolal, jaké potíže nastaly, když začal lidu připomínat, že má poslouchat a milovat  Boha, jak s ním naložil král a jak to nakonec dopadlo s těmi, které varoval.

                                     

     

 

Se svolením převzato z knížky 365 příběhů z Bible od Sally Ann Wrightové, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství v roce 2017. V knize najdete na každý den v roce krátký příběh z Bible, převyprávěný pro dětské posluchače. Výborná pomůcka k večerní modlitbě v rodině.