Milé děti, máme pro vás dnes jedno krkolomné slovo: Nanebevstoupení. Umíte ho vyslovit? To slovo se vlastně skládá za tří slov: "Na nebe vstoupení." Ježíšův život vrcholí právě touto událostí, kdy Ježíš přechází z tohoto světa k Bohu Otci a usedá po Jeho pravé ruce. Dokážete si představit, kam Pán Ježíš šel? Kam nám to vlastně šel Pán Ježíš připravit místo?

Ježíš odešel do nebe

Za krátkou dobu po Velikonocích Ježíš odešel do nebe. Bůh však poslal jeho přátelům pomoc, kterou potřebovali.
Najednou měli plno odvahy. Věděli, co mají říkat. „Ježíš k nám přišel od Boha,“ vysvětlovali.
„Přišel nám říct, jak moc nás Bůh miluje. Lidé ho chtěli umlčet, ale nepodařilo se jim to.“

nebe

apoštolové

„Ježíš žije, a to je důkaz, že jeho poselství je pravdivé: Bůh chce, aby každý člověk opustil
zlou cestu a přišel k němu domů – tam, kde je dobrota a láska. Bůh chce být naším přítelem.“
„To platí pro každého na celičkém světě!“ Od té doby se dobrá zpráva začala šířit do světa.

(Se svolením zpracováno podle knihy Velikonoční příběh pro nejmenší, 
kterou vydala Česká biblická společnost).

 

Aktivity k tématu:

Omalovánky: 

Se svolením převzato z omalovánkového sešitu "Růženec",
​který vydali redemptoristé, Hora Matky Boží, Králíky

 

 

Videonáměty:

 

Příběh k zamyšlení: 

Jednoho dne jsem uviděl před kostelem Jirku, který nechtěl jít dovnitř. Říkám mu: „Proč tady tak stojíš?“ „Nemohu jít do kostela.“ „A proč bys nemohl?“ Protože jsem se pohádal s bratrem a ještě jsem se s ním neusmířil. Ježíš po mně nechce, abych šel do kostela, ale abych se usmířil se svým bratrem.“ To je tak trochu pravda. Ale v čem je problém? „Když já ho nemám rád, protože chce mít vždycky všechno pro sebe. Až takový nebude, a bude toho litovat, všechno mu odpustím,“ opáčil Jirka.

Zamyslel jsem se. „No, možná bys to mohl zkusit zajít dovnitř. Dnes uslyšíš o tom, jaký veliký příslib dal Ježíš svým učedníkům. A možná se budeš divit, že od nich nechtěl žádný slib, že se změní a budou ho už ve všem poslouchat.“ Jirka ke mně udiveně vzhlédl. Pokračoval jsem: „Víš, Bůh nás miluje odjakživa i přesto, že hřešíme. Dokonce obětoval svého Syna za nás, aby nám mohl odpustit všechny hříchy, které mu svěříme. Zkus dát svému bráškovi ještě trochu času. Můžeš si s ním popovídat o tom, že bys chtěl mít některé věci i ty. Třeba by se rozdělil. Ale musíš mu to žíci v klidu, bez nadávek. Když o to Pána Ježíše poprosíš, pomůže ti.“

„Hm, to by možná šlo, řekl Jirka. Usmál se a vzal za kliku od dveří kostela.“

(Se svolením převzato z časopisu Cesty katecheze)


Námět na aktivitu s dětmi (katechezi):

Katecheta dá za úkol dětem, aby našly v kostele všechny kříže, na nichž je zobrazeno tělo umírajícího Pána Ježíše. Děti sedí na místech, jen se rozhlížejí. Kdo nějaký objeví, tak se přihlásí a upozorní na něj. Poté se určete, který kříž je umístěn nejvýše. Děti si mohou udělat z ruky „kukátko“ a pozorovat tento kříž. Co na něm objevily?

Moderátor pak pozve tři děti – dobrovolníky dopředu, a ukáže jim znovu kříž (může být i poměrně malý). Nejprve přiblíží tento kříž jednomu dítěti k obličeji. Co vidíš? (totéž zkusí druhé a třetí dítě). Poté zvedne ruku s křížem co nejvýše tak, aby byl proti oknu. Co vidí děti nyní? Odpovídají stejné tři děti. Moderátor dokončí myšlenku: svátek nanebevstoupení Pána Ježíše nám chce ukázat všechno utrpení, které z lásky k nám podstoupil v novém světle: ve světle věčného života, ve kterém nás On, jeho Otec, Panna Maria a všichni svatí, i andělé a naši blízcí, kteří již zemřeli, očekávají. Radují se z našeho života a zvláště z toho, že Bohu věříme... (moderátor dokončí s ohledem na chápavost dětí, které jsou přítomné).

Pokud pracujete s dětmi při bohoslužbě slova v oddělené místnosti u stolku, můžete ozdobit velký kříž „světlem“ života s Bohem: na velkou čtvrtku nakreslete kříž; dále si připravte malé kuličky z bílého a žlutého krepového papíru, štětec a tekuté lepidlo. Natřete plochu kolem kříže lepidlem a děti na něj budou přitiskovat světlé kuličky. V závěru si znovu vysvětlete, co je to „nebe“, kam Ježíš odešel: je to místo u jeho Otce, které si nikdo z lidí neumí představit, ale víme, že zde budeme prožívat již jen Boží lásku a radost z blízkosti všech, kteří mu uvěřili.

Příběh a aktivita pro děti se svolením přejaty z časopisu Cesty katecheze,
Autor: Marino Gobbin - Překlad: Eva Liškutínová