Milé děti, jestlipak hrajete rádi hru zvanou DOMINO? A jestlipak znáte desatero Božích přikázání? Pokud si ho nemůžete zapamatovat, nabízíme vám kartu k vystřižení "domina" k lepšímu zapamatování všech přikázání.

Možná si říkáte, k čemu se máte desatero vlastně učit, na co to je? 

Člověk v životě potřebuje v rozmanitých situacích jakési směrovky, oporu pro orientaci. Desatero je nám nápovědou od Boha, jak se chovat v různých situacích, které nás potkají v životě.

Vyrobili jsme tedy pro vás kartičky na způsob hry "domino". Stránku můžeš vytisknout na tvrdý papír nebo po vytisknutí podlepit čtvrtkou. Jednotlivé kartičky "domina" pak vybarvi a skládej správně tak, jak za sebou patří!

     Desatero - hra Desatero - hra (JPG, 2 MB)    

Desatero formulované pro děti

Bůh vyhlásil deset velkých přikázání:

1/ "Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Já tě mám rád. Já jsem tě zachránil před tvými nepřáteli. Nebudeš se klanět ničemu jinému mimo mne."
"Nedělej si z ničeho jiného svého Boha."

2/ "Mluv o Bohu s úctou a opatrností."

3/ "Bůh určil jeden den ze sedmi za den odpočinku; považuj ho za jedinečný den."

4/ "Važ si svého otce a své matky."

5/ "Žij a nech žít."

6/ "Manželé a manželky: buďte jeden druhému věrní."

7/ "Nech jinému, co jeho je(st)."

8/ "Když mluvíš o někom v jeho nepřítomnosti, hovoř tak, jako by přítomen byl, a vždy jen pravdu."

9/ "Přej ostatním jejich manžele a manželky, nech je  být; pěstuj svůj vlastní vztah se svým manželem, či manželkou“

10/ "Přej ostatním lidem věci, které mají. Važ si toho, co máš ty..."


Podle Ex 20,1-17; De 5 5,1-21

Zpracováno podle knížky:
"Moje malá biblická krabička / Malé moudrosti z Bible",
vydalo nakladatelství DORON,
Redakčně upraveno.

Omalovánka k tématu:

Mojžíš, který dostal od Boha desatero vyryté do desek: 

 Zákon Zákon (GIF, 77 kB)