Svatý Blažej žil ve čtvrtém století a ve svém životě se rozhodl následovat Ježíše Krista. Stal se nakonec i biskupem a roku 320 byl kvůli své víře zabit (na území dnešního Turecka). Věříme, že svatý Blažej je již ve věčné radosti s Bohem a jeho svátek slavíme vždy 3. února.

Podle legendy byl lékařem a léčil nejen lidi, ale i zvířata. Před pronásledováním křesťanů se ukrýval v horské jeskyni. Tam ho nepřátelé našli, byl pak uvězněn a odsouzen k smrti.

Cestou na popravu přistoupila k Blažejovi žena se synkem, kterému uvízla v krku rybí kost. On na něj něj vložil ruce a modlil se k Bohu za jeho uzdravení. A dítě se uzdravilo. Proto se v den svatého Blažeje uděluje "svatoblažejské" požehnání. Dříve se udělovalo se dvěma zkříženými svícemi se slovy: "Na přímluvu svatého Blažeje, biskupa a mučedníka, ať tě Bůh ochrání od vší choroby hrdla a od kteréhokoli jiného zla." Novější text požehnání je uvedený níže. 

Svatý Blažej je patronem lékařů a je vzýván často jako ochránce proti nejrůznějším nemocem, zvláště nemocem krku. Je zobrazován s dvěma hořícími zkříženými svícemi, s lesními zvířaty v jeskyni nebo v biskupském rouchu.

Na svátek svatého Blažeje je možné udělovat tzv. svatoblažejské požehnání:

Požehnání po mši pro více lidí:
"Všemohoucí Bůh
ať vás chrání ode všeho zlého
a na přímluvu svatého Blažeje
ať vás provází svým požehnáním a posiluje vás,
abyste mohli ve zdraví duše i těla naplnit své poslání
a dosáhnout spásy ve společenství svatých.
Skrze Krista, našeho Pána. Amen."

Požehnání pro jednotlivce: 
"Na přímluvu svatého Blažeje
ať Vás (Tě) Bůh chrání ode všeho zlého
a zachová ve zdraví duše i těla.
Ve jménu Otce i Syna † i Ducha svatého. Amen." 

(Texty požehnání jsou převzaty z knihy Obřady žehnání, kterou vadalo Karmelitánské nakladateství)

 

O svatém Blažejovi - pracovní list O svatém Blažejovi - pracovní list (JPG, 1 MB)