"Po nás potopa", "předpotopní archa" nebo "holubice míru" - to všechno jsou úsloví, která souvisejí s potopou světa- Tato událost je popsaná v první knize Bible - Genesis. Dovídáme se z ní, že potopa nastala kvůli úpadku lidstva. Bůh však dal lidem šanci. Pověřil Noeho, aby postavil loď - archu.

Kolik dnů strávil Noe v arše? A jaké postavení zastával Josef, syn praotce Jákoba, v Egyptě? Odpovědi naleznete v tajence.

 

Příběhy nejvýznamnějších postav ze Starého zákona jsou stále aktuální a najdeme v nich ponaučení i pro náš život.
V sešítku Biblických křížovek naleznete krátce zpracované příběhy biblických postav doplněné křížovkou nebo osmisměrkou. Tajenky skrývají odpověď na otázku z kratičkého příběhu.  

Se svolením převzato z publikace Biblické křížovky, vydala Brněnská tisková misie