Svatá Terezie říkala, že "Být malý znamená nemít strach kvůli svým chybám a nedostatkům, protože děti často upadnou, ale jsou přiliš malé, než aby si ublížily." I my máme své veliké chyby a hříchy, ale nesmí nás to zabrzdit v lásce k Bohu a druhým lidem, ke kamarádkům i k těm, s kterými nekamarádíme. Vždycky, když uděláme něco špatně, se musíme umět zvednout a jít dál. Mít rád Pána Boha a druhé musí být pro nás vždy důležitější než naše vlastní bolístky.


O ŽIVOTĚ SVATÉ TEREZKY Z LISIEUX

Svatá Terezička se narodila jako poslední z devíti dětí manželům Martinovým. Měla 4 sestry: Marii, Pavlínu, Celinku a Leonku. Další čtyři děti (dva bratři a dvě sestry) zemřely, když byly ještě malé.  Její rodiče byli moc hodní a svatí lidé a proto byli také později (19. října 2008) blahořečeni. Maminka zemřela, když bylo Terezce čtyři roky, její smrt ji velmi zasáhla. Dále děti vychovával tatínek, Terezčin "král", jak mu říkala. Všechny její sestry se staly řeholními sestřičkami v přísném řádu karmelitek. Také Terezka toužila stát se řeholnicí, a to už od útlého věku. Podařilo se jí vyžádat si svolení o vstup do kláštěra už v 15 letech, což bylo na tehdejší poměry velmi brzy. Stává se karmelitkou, „aby zachraňovala duše a modlila se za kněze“. Její řeholní sliby na slavnost Narození Panny Marie, 8. září 1890, byly pro ni velikou událostí, sama nazvala sebe kvítkem, který je položen před malého Ježíše. Později chtěla pro Boha také trpět, a po prodělání velkého tělesného utrpení a nemoci umírá na tuberkulózu 30. září 1897 se slovy: "Můj Bože, miluji tě!" Láska, to bylo Terezčino největší vyznání, bylo to vše, čemu chtěla zasvětit svůj život.


Rébusy a omalovánky se svatou Terezkou:

Terezka a růžičky Terezka a růžičky (JPG, 683 kB), ve formátu PDF (242 kB). Omalovánka sv.Terezie Omalovánka sv.Terezie (JPG, 1 MB), Šablona pro WindowArt. Šablona pro WindowArt.


Nabízíme ukázky z komixu, v němž je pro děti zpracován život svaté Terezie z Lisieux.
Komixová knížka má název: V srdci církve budu láskou!, vydalo nakladatelství Paulínky.

 

 

V roce 2017 vydalo nakladatelství Paulínky nově zpracované vyprávění pro děti o sv. Terezce z Lisieux. V knížce se malí čtenáři seznámí s nejdůležitějšími událostmi z Terezčina dětství i z života na Karmelu. Příběh jejího dozrávání obsahuje obyčejné lidské momenty i odpověď Bohu, kterou v ní působila milost povolání. děti tak mají možnost objevit podstatu svatosti, k níž je každý člověk volán specifickým způsobem už od dětství. Knížka je doplněna různými úkoly a podněty k zamyšlení. Se svolením redakce uveřejňujeme ukázku z knihy.

 

Zde si můžete stáhnout omalovánku okenního ornamentu z následujícího textu.