Lidská pýcha, hněv, žárlivost, lež a povýšenost přináší utrpení, které může vyústit až ve válku. Snad každý den můžeme ve zprávách slyšet, že lidé proti sobě bojují. Válka bohužel postihuje především obyčejné nevinné lidi. Naštěstí existují lidé, kteří nejsou k utrpení druhých lhostejní a snaží se pomoci, kde je třeba.

 

 

 

 

Možná i my s někým bojujeme. Sice ne s puškou, ale ostrými slovy a někdy i pěstmi. Usmířit se nemusí být vůbec jednoduché. Když se tak stane, popros Ježíše, aby ti dal sílu udělat krok ke smíření. Pomoct ti mohou slova: promiň, prosím, je mi to líto, pokusím se to napravit, rozumím ti, nech mě to prosím vysvětlit…

Přinášíme  návod na výrobu holubičky. Můžeš ji darovat někomu, s kým se hádáš, na znamení, že se chceš usmířit.

 

Se svolením převzato z časopisu Duha č. 20/2016/2017