Co víme o svaté Anežce, té nejchudší, ale také nejpodivuhodnější české princezně?

Při příležitosti 30 let od svatořečení Anežky České vydalo Karmelitánské nakladatelství knihu o Anežčině životě psané jednoduchou formou pro malé děti, kniha se jmenuje Anežka - příběh české princezny. Knihu je možné použít také jako tzv. První čtení pro malé školáky a předškoláky, kapitoly jsou psány jednoduše s použitím velkých písmen, kniha je rovněž bohatě ilustrovaná. 

► Materiály z redakce deti.vira:

  

Omalovánka se svatou Anežkou - dokresli pozadí.

- Komiks o svaté Anežce.

Pracovní listy a texty o svaté Anežce.

►Omalovánky ze života sv. Anežky:

 dětství v klášteře Dětství v klášteře (GIF, 38 kB)stavba špitálu Stavba špitálu (GIF, 43 kB)modlitby za vlast Modlitby za vlast 

Se svolením přejato z publikace Svatá Anežka Česká - Omalovánky s vyprávěním,

vydalo nakladatelství Paulínky, autor: Martin Damian

► Nabízíme možnost nahlédnout do knížky o svaté Anežce vydané olomouckým Katechetickým střediskem:

  

   

Zpracováno z edice Poznáváme naše světce: Svatá Anežka česká,
vydalo Centrum pro katechezi Arcibiskupství olomouckého
ve spolupráci s dětským časopisem Nezbeda, Ilustrace Alena Němečková 

Anežský klášter, který Anežka založila, byl první zaalpský klášter klarisek, řádu založeného sv. Klárou, „sazeničkou svatého Františka“ (klarisky byly první ženy-františkánky). Anežka se v něm (díky svému původu samozřejmě) stala abatyší a vedla jej v duchu ještě větší askeze, než bylo tehdy v mimořádně přísných klášterech klarisek obvyklé. Její obláčka (obřad přijetí do kláštera) nesla atributy královské svatby a mluvilo se o ní po celé Evropě.

Když v době vrcholného středověku vstoupila do kláštera příslušnice vysoké šlechty, měla obvykle četná privilegia. Například nepřipadalo v úvahu, že by vařila. U klarisek to platilo mnohem méně a sv. Anežka se nechtěla lišit od ostatních sester. Obětavě sloužila ostatním sestrám i nemocným, o které se klášter staral.