Pracovní listy pro děti - o symbolech v biblických příbězích

Symbol PROROK

Milé děti, v našich dalších pracovních listech můžete hledat, co se skrývá v příbězích v Bibli. Dnes si povídáme o tom, kdo je to prorok.

Prorok je Bohem vyvolený člověk, který zprostředkovává Boží vůli, podle níž mají lidé jednat. Často také mluví k lidem, aby se obrátili a napravili svoje jednání. Prorokům dal často Bůh nahlédnout do budoucnosti nebo jim dal moc vykonat nějaký zázrak.

V adventu si budeme v bibli číst o prorokovi Janu Křtiteli, v bibli se ale také dočteme např. o proroku Jonášovi, Eliášovi nebo Danielovi.

Pracovní list - prorok.