Škola se nám blíží, i když jistě užíváte plnými doušky poslední týden prázdnin. Pro prvňáčky se přibližuje jejich velký den. Abychom se na ten den trochu připravili, můžeme si vyzkoušet pár grafomotoricých cvičení, což jsou cvičení pro správné držení tužky a přípravu na psaní.

Jak vidéte, Noemova loď se zmítá ve vlnách. Krouživými pohyby si uvolníme zápěstí. Zkuste si obkresli tužkou vlny a déšť, celou ruku to uvolní, aby se pak mohla učit psát písmenka.

A všimli jste si té osamocené želvičky? Jestlipak by se vám podařilo nakreslit jí kamarády?

 

Ke stažení

v jpg:

Grafomotorika, cvičení. Obkresli tužkou vlny, aby se ti uvolnilo zápěstí. grafomotorika - vlny   grafomotorika - déšť  

PDF: 

 

Další materiály

pro předškoláky a přípravu na první třídu najdete v kalendáři v sekci Předškolní a školní  vzdělávání nebo v krásných předškolních materiálech paní Alenky Brožové v sekci Domalovánky.