- losování výherců

Ahoj děti,

jsme moc rádi, že jste se zúčastnily naší soutěže. Vaše obrázky a správně vyluštěné texty z Bible nás moc potěšily a doufáme, že jste se při jejich zpracování také oblékly do takové zbroje, jako sv. Václav :)

Ahoj děti!

Jsme moc rádi, že jste se zúčastnily naší soutěže. Vaše obrázky a správně vyluštěné texty z Bible nás moc potěšily a doufáme, že jste se při jejich zpracování také oblékly do takové zbroje, jako sv. Václav :)

Text, který jste doplňovaly, najdete v Bibli v šesté kapitole listu apoštola Pavla Efezským:

"Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Stůjte opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti, obuti k pohotové službě evangeliu pokoje a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého. Přijměte také přilbu spasení a meč Ducha, jímž je slovo Boží."

 

Ze všech došlých správných odpovědí jsme vylosovali 5 výherců, kterým posíláme knižní odměny z České biblické společnosti. Výherci jsou: Adrina Varmusová, Jirka Kunrt, Tomáš Koudelka, Samson Koudelka a Veronika Veselá. Ostatní děti, které nám také poslaly krásné obrázky sv. Václava a vyluštěný rébus, odměníme malým dárkem z nakladatelství Paulínky.

Na odměny se můžete těšit v průběhu příštího týdne.

Vaše "Víra dětem"