Nedlouho po té, co se Panně Marii zjevil anděl a oznámil jí, že se jí narodí syn Boží, se Maria vydala na cestu. Chtěla navštívit Alžbětu, která také čekala miminko a nabídnout jí pomoc. Maria i Alžběta se radovaly z toho, že jim Bůh takto mimořádně požehnal. Tuto událost si připomínáme vždy 31. května, který letos připadá na středu.

Panna Maria v sobě nese Ježíše.  Všude, kam přijde, s ní přichází také Ježíš. Když pozdravila Alžbětu, všichni okolo byli naplněni velkou radostí a Panna Maria propukla v jásavý zpěv chvály Boha. 
I my jsme pozváni chválit a děkovat za to, co pro nás i pro naše blízké Bůh udělal a dělá. Poděkuj mu dnes za drobnosti, kterými tě každodenně zahrnuje, za to, že ti dává radost i lásku a ty také můžeš druhé potěšit a dělat jim radost.

Celý příběh si můžeš přečít v Bibli, v evangeliu  sv. Lukáše 1,39-56

Maria a Alžběta