Každý rok 14.9. slavíme svátek Povýšení sv. Kříže. Zamysleme se, co pro nás to slovo, ten symbol znamená. Kříž je znamením křesťanské víry. Při pohledu na něj si vždy připomínáme, že na něm umřel Ježíš, aby se obětoval za všechny lidi na světě. Jak čteme v Bibli: "Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný."

Materiály pro práci s dětmi:

Slavnost Povýšení sv. Kříže, cyklus A 

•  Dětský listSlavnost Povýšení sv. Kříže, cyklus A nebo

•   ve formátu PDF: Slavnost Povýšení sv. Kříže, cyklus A 

•   kříže mohou mít různé tvary. Časopis Duha nám zprostředkoval možnost vystřihnout různé typy křížů na kartičky a naučit se je.

•   z časopisu Duha vybíráme také oranžové povídání "Duháčka" o kříži, můžete si také vystřihnout kříž s omalovánkou a dovybarvit si jej pastelkami:

    Se svolením převzato z časopisu Duha.

    Pracovní listy namalovala paní Alena Brožová.

  • Z dílny redakce deti.vira si můžete vyplnit tyto pracovní listy o kříži (viz výše). Také si můžete poskládat všechny pracovní listy s biblickými symboly do jedné celistvé knížky.
  • Další podklady naleznete pod klíčovým slovem kříž.